Barcelona signa el Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022

Font: Secretaria de l'Agenda 21 de Barcelona
13/12/2012 - 00:00

Un centenar de representants de les més de 800 entitats, col·legis professionals, gremis, sindicats, universitats, escoles i empreses han participat en l'elaboració del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 que s'ha signat aquest 11 de desembre al Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, en un acte presidit pel tinent d'alcalde d'Hàbitat Urbà, Antoni Vives.

La renovació del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat ha estat fruit d'un intens procés protagonitzat per la societat civil amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona per avancar col·lectivament en la construcció i transformació d'una ciutat més sostenible. El Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2002-2012 ha arribat al final del seu període de vigència després d'una trajectòria de 10 anys de treball col·lectiu de tots els signants per fer de Barcelona una ciutat més habitable, eficient i sostenible, d'acord amb 10 grans objectius i 100 línies d'acció.

Cal destacar que aquest Compromís orientarà l'acció de les organitzacions signants i també la de l'Ajuntament, amb una visió i objectius compartits. L'Ajuntament és un signant més, i alhora, assumeix la tasca d' impulsar i donar suport a la feina dels signants.

El Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 per una Barcelona més equitativa, pròspera i autosuficient és l'actualització i posada al dia de l'esperit de l'Agenda 21 formalitzat en el Compromís 22 i que es pot trobar a:

http://w110.bcn.cat/MediAmbient/Continguts/Fitxers/CompromisCiutadaSoste...

Els 10 objectius del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat 2012-2022 són:
1. Biodiversitat: del verd urbà a la renaturalització de la ciutat

2.     Espai públic i mobilitat: del carrer per circular al carrer per viure-hi.

3.     Qualitat ambiental i salut: dels estàndards a l'excel·lència.

4.     Ciutat eficient, productiva i d'emissions zero: de la Barcelona tecnològica a la Barcelona intel·ligent.

5.     Ús racional dels recursos: de la societat del consum al consum responsable.

6.     Bon govern i responsabilitat social: de la intervenció sectorial a la coordinació efectiva.

7.     Benestar de les persones: de la ciutat acollidora a la societat cohesionada.

8.     Progrés i desenvolupament: de la preocupació per la sostenibilitat a una economia que s'hi fonamenti.

9.     Educació i acció ciutadana: de la conscienciació a la coresponsabilització amb coneixement de causa.

10.  Resiliència i responsabilitat planetària: de la resposta puntual a l'acció global.

Algunes de les 100 línies d'actuació pels propers 10 anys
Entre les 100 línies d'actuació previstes es proposa desenvolupar progressivament una xarxa de corredors verds que constitueixi una veritable infraestructura ecològica funcional i permeti connectar les àrees verdes entre elles i amb la natura de l'entorn. També es proposa enfortir el model de ciutat metropolitana amb espai públic de qualitat, compacta, complexa, diversa i ben connectada o instaurar noves superilles i potenciar barris a velocitat humana on es viu i treballa, reduint la mobilitat obligada.

Pel que fa a la qualitat ambiental entre d'altres mesures es proposa millorar la qualitat de l'aire, especialment pel que fa als òxids de nitrogen, les partícules en suspensió i els al·lergògens. Disminuir el trànsit motoritzat, fomentar els combustibles menys contaminants i el vehicle elèctric.

Per garantir que Barcelona és una ciutat eficient, productiva i d'emissions zero, s'aposta regenerar la ciutat construida a través de la rehabilitació energètica dels edificis i els habitatges, comencant pels edificis públics. Aillar tèrmicament els edificis, millorar les instal·lacions tèrmiques i d'il·luminació, utilitzar equips eficients, produir energia en el mateix edifici.

Per garantir el benestar de les persones i la cohesió social, es proposa un habitatge digne per a tothom desenvolupant polítiques econòmiques i socials. Facilitar l'accés a l'habitatge a les persones que no en tenen, a les que necessiten ajuda per costejar-lo, mantenir-lo o millorar-lo.

El Procés
Al llarg del darrer any, amb les contribucions dels signants, del Consell Municipal de Medi Ambient i Sostenibilitat i documents de referència locals i internacionals, s'ha confeccionat un esborrany del Compromís renovat per al període 2012-2022, que reprodueix el model 10×10 (10 objectius, 100 línies d'acció) del Compromís vigent. El passat mes d'octubre es va celebrar una convenció dels signants per consensuar la versió final del text.

Barcelona va participar activament a la cimera de les Nacions Unides sobre Desenvolupament Sostenible o Rio+20 (celebrada el passat mes de juny a Rio de Janeiro) i, juntament amb milers de ciutats d'arreu del planeta, es va tornar a comprometre a seguir liderant l'agenda de la sostenibilitat des del món local. Una de les millors manifestacions de la contribució de Barcelona és la renovació del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat, després de 10 anys de vigència. El nou Compromís manté el caràcter referencial, inspirador i pedagògic del primer i alhora incorpora noves sensibilitats i actualitza els continguts d'acord amb reptes pendents, temes emergents i nous reptes, d'acord amb l'esperit de Rio + 20.

Etiquetes: 
AdjuntMida
Image icon SIGNATURA_AGENDA21.jpg70.27 KB

Relacionats

Butlletí