Barcelona tindrà una il·luminació més eficient

Font: Ajuntament de Barcelona
04/12/2013 - 00:00
Aquest mes de desembre s'instal·la a quinze carrers i places de la ciutat el nou enllumenat intel·ligent que incorpora més claror, més eficiència i nova tecnologia. Fins al 2015 s'invertiran 22,4 milions d'euros per renovar 160 trams de carrers i 3.360 punts de llum a la ciutat.

L'Ajuntament de Barcelona ha començat les obres per renovar l'enllumenat amb criteris del nou Pla director d'il·luminació. L'objectiu: generar una nova imatge nocturna de la ciutat.

Aquest mes de desembre s'instal·la la nova il·luminació a quinze carrers i places de tots els districtes. La previsió és que fins a finals del 2015 s'hagin renovat 160 trams de carrers i 3.360 punts de llum, fet que representa un 3% de la instal·lació lumínica de la ciutat. En total s'invertiran 22,4 milions d'euros.

La nova il·luminació incorpora tecnologia Smart
Aquest pla prioritza la il·luminació de les zones per a vianants per davant dels vials de circulació i millora els nivells lumínics i l'eficiència energètica. S'incorpora tecnologia LED, que emet una llum blanca amb més regularitat en la il·luminació, així com s'integren sistemes de control i regulació que permeten garantir la màxima eficiència energètica. Incorporar tecnologia Smart light (detectors de presència, control punt a punt) permet poder realitzar un tractament específic de les zones sensibles (pas de vianants, zones 30, proximitats a espais verds, etc.

Cal destacar que les actuacions del Pla Director d'Il·luminació prioritzen la remodelació de l'enllumenat dels carrers que tinguin un mal estat físic de les instal·lacions, una antiguitat superior als 20 anys, situacions d'avaries repetitives i/o una relació conflictiva entre els punts de llum i l'arbrat.

A cada carrer se li apliquen criteris lumínics en funció de les característiques establertes pel Pla Director d'Il·luminació i dels seus usos. A més, es passa a considerar el bàcul com un element que serveix de suport d'elements de l'espai urbà (xarxa wifi, sensors, elements de mesura de contaminats atmosfèrics, etc.), i no només un suport de lluminària.

La llum és la protagonista dels nous projectes urbans
Projectes urbans singulars de la ciutat, com ara el Mercat del Born i els seus entorns, la Diagonal o les Glòries, incorporen nova il·luminació, de manera que es personalitzen els espais i es genera un ambient adequat a l'ús que en fa el ciutadà.

Al passeig de Gràcia, per exemple, on ja es pot veure la nova il·luminació, s'ha canviat el model incorporant-hi LEDS, s'ha renovat la línia elèctrica i s'ha incorporat la gestió i el control punt per punt.

 

Etiquetes: 
AdjuntMida
Image icon llumsgok.jpg47.44 KB

Relacionats

Butlletí