El primer bus de gas natural transformat en híbrid s'incorpora al servei amb passatgers a BarcelonaT

Font: TMB i Gas Natural
21/01/2013 - 00:00
TMB està reconvertint 70 autobusos dièsel en híbrids i ha adquirit en diferents etapes 26 híbrids nous, cosa que situa la flota híbrida del transport urbà de Barcelona com la tercera d'Europa.

Aquest cap de setmana ha començat a circular amb passatgers, a la línia 37 de Barcelona, el prototip d'autobús de gas natural comprimit (GNC) convertit en híbrid elèctric, fruit d'un projecte que han dut a terme TMB i Gas Natural Fenosa en la recerca de vehicles de transport públic urbà més nets i eficients.

Aquest autobús híbrid s'ha construït sobre la base d'un vehicle Iveco estàndard (de 12 metres de longitud) de la flota de TMB, al qual s'hi han afegit dos motors elèctrics per a la tracció, ultracondensadors per emmagatzemar l'electricitat produïda per un generador acoblat al motor tèrmic, un sistema per recuperar l'energia de les frenades i altres elements. D'aquesta manera, el bus circula només amb l'energia dels motors elèctrics i fa servir el motor de gas natural com a generador d'electricitat quan els ultracondensadors es buiden.

Programa de proves
Durant l'últim any, aquest prototip ha estat sotmès a un programa exhaustiu de proves, en circuit i en ruta, per contrastar les solucions tècniques adoptades, la reducció d'emissions i, en especial, l'estalvi en el consum de combustible. També s'ha seguit el procés administratiu per homologar-ne la transformació. Les proves han estat positives i s'ha comprovat que el funcionament com a híbrid permet estalviar fins a un 30% en el consum de combustible, en aquest cas gas natural, i una proporció semblant d'emissions contaminants.

S'ha de subratllar que la reducció d'emissions s'ha aconseguit a partir d'un autobús base de gas natural comprimit, que està considerat vehicle ambientalment millorat (EVV en la sigla anglesa) perquè gairebé no emet partícules i emet un 90% menys d'òxids de nitrogen en comparació amb un autobús dièsel. El nou híbrid és per tant un vehicle d'una altíssima qualitat ambiental.

Transformació de deu unitats en els propers mesos
Un cop superades les proves i integrat el prototip al servei comercial, es considera viable la transformació en sèrie de cotxes de GNC en híbrids, que TMB durà a terme en deu unitats els pròxims mesos.

La realització del primer bus híbrid de GNC s'emmarca en el conveni subscrit l'abril del 2010 entre TMB i Gas Natural Fenosa per reduir les emissions dels autobusos de l'àrea metropolitana substituint una part de la flota i modernitzant-ne la resta.

La companyia energètica i TMB treballen conjuntament des de 1994 per a introduir el gas natural a la flota d'autobusos urbans i millorar d'aquesta manera la qualitat de l'aire a l'àrea metropolitana de Barcelona. En aquest sentit, el gas natural permet reduir en un 85% les emissions d'òxids de nitrogen, la pràctica totalitat de partícules en suspensió i fins a un 20% les emissions de CO2.

Paral·lelament, TMB està completant un programa de reconversió de 70 autobusos dièsel en híbrids i ha adquirit en diferents etapes 26 híbrids nous, cosa que situa la flota híbrida del transport urbà de Barcelona com la tercera d'Europa després de les de Londres i Manchester. 

Etiquetes: 
AdjuntMida
Image icon Bus_tmb.jpeg65.67 KB

Relacionats

Butlletí