El trànsit és la font de contaminació més perjudicial per a la salut a Barcelona

Font: CREAL
15/12/2011 - 00:00

Investigadors del Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (CREAL) i l'IDAEA-CSIC de Barcelona han informat que la font més important i tòxica de contaminació a la ciutat de Barcelona és el trànsit. Utilitzant dades del 2003 al 2007, els resultats indiquen que un dia de trànsit elevat augmenta un 6% el nombre de morts diàries per sobre de la mitjana (o un augment del 8% per cada 10 micrograms de PM2.5 procedents del trànsit). Posteriorment ho és la pols que sorgeix de la construcció, els sulfats procedents del transport marítim i la indústria.

Aquest estudi analitza per primera vegada a Europa "l'impacte en la mortalitat de 26 substàncies químiques diferents de contaminació atmosfèrica" i mostra que "les partícules procedents del trànsit són més tòxiques que les que tenen un altre origen pel fet que hi ha més quantitat de partícules ultrafines i components químics de les mateixes" recalca el Dr. Jordi Sunyer, codirector del CREAL .

Un altre dels coordinadors de l'estudi, el Dr. Bart Ostro, afegeix que "la identificació dels components més tòxics de PM2.5, partícules en suspensió de la contaminació, pot ajudar a millorar l'eficàcia de les intervencions". Afegeix que també "pot ajudar a les persones a determinar la millor manera de reduir la seva exposició". Per exemple, la identificació del trànsit com una important font de contaminació suggereix que la gent ha de minimitzar l'exposició durant les hores punta. Un últim avantatge de la identificació de les fonts més importants és que ens pot ajudar a comprendre els processos biològics reals pels quals la contaminació causa problemes de salut.

Cal afegir que els investigadors Xavier Querol i Aurelio Tobías de l'IDAEA-CSIC són co-coordinadors de l'estudi. Les partícules PM2.5 de fonts que s'han identificat en l'estudi són el trànsit, la sal del mar, els nitrats, la indústria, la combustió de combustibles de petroli, minerals, sulfats, pols del camí.

Tant la Comissió Europea com l'Acadèmia Nacional de Ciències dels EUA han indicat que la informació sobre les fonts d'emissió de les partícules fines més tòxiques ha de ser una prioritat de la recerca.

El futur d'aquesta recerca
El proper pas és el projecte MedPARTICLES, finançat per la Unió Europea, que aplica aquest mètode en alguns països mediterranis com França, Itàlia, Grècia i Espanya (Barcelona, ​​Madrid i Huelva).

A més, atès que l'estudi de Barcelona utilitza un conjunt de dades relativament petites, és important replicar aquesta anàlisi amb més dades (és a dir, tenint en compte més anys) així com una anàlisi similar per altres ciutats d'Espanya i altres països, determinar els productes químics de la barreja de les PM2.5 tòxiques i determinar quina part de la població és particularment susceptible a les fonts de contaminació.

 

Article de referència: The Effects of Particulate Matter Sources on Daily Mortality: A Case-Crossover Study of Barcelona, Spain. Environmental Health Perspectives.

DOI: http://dx.doi.org/10.1289/ehp.1103618.

 

Relacionats

Article

L’estudi sobre el bosc urbà de Mollet, elaborat pel reconegut catedràtic de la Universitat de Sevilla Enrique Figueroa, conclou que el municipi disposa d’un conjunt considerable d’espais verds de qualitat que permeten generar salut entre la ciutadania.

Article
El documental "Something in the air" examina l’element més essencial per a la nostra supervivència, mostrant què hi ha a l’aire que respirem, els efectes que té sobre el nostre cos i com les noves tecnologies i un públic motivat canvien l’equació per millorar.

Butlletí