'Els guardians dels arbres', rep una menció d'EUROPARC-Espanya.

Font: Diputació de Barcelona

14/07/2020 - 09:00

El projecte de servei comunitari 'Els guardians dels arbres', presentat pel Parc de la Serralada Litoral, de la Xarxa d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona, ha rebut una menció especial en el II Premi Experiències inspiradores del Programa societat i àrees protegides d'EUROPARC-Espanya. La menció rebuda distingeix la iniciativa com a exemple d'original pràctica en la gestió d'espais naturals protegits capaç de generar aliances amb el sector de l'educació, els municipis del Parc de la Serralada Litoral i les entitats del territori.

'Els guardians dels arbres' està impulsat per l’Institut Jaume Almera de Vilassar de Dalt i forma part d’una nova assignatura de serveis a la comunitat per educar els joves en l'exercici de la ciutadania activa a través del compromís social, en aquest cas, en la conservació dels espais naturals. Així, el projecte cerca arribar als nois i noies dels municipis de l’àmbit del Parc, amb fórmules imaginatives i innovadores adaptades a joves del segle XXI per vincular-los i implicar-los de forma activa en el coneixement i la gestió d’aquest espai natural, donant visibilitat als diferents agents i professionals que participen en la conservació del seu patrimoni, mitjançant la metodologia d’Aprenentatge i Servei.

Entre les accions desenvolupades, hi ha les accions de col·laboració realitzades pels alumnes de 4rt d’ESO amb els guardes del Parc i una educadora ambiental en l’adequació de l’entorn de la font d’en Mamet, que havia quedat malmesa arran de les pluges torrencials de la tardor. L'adequació va incloure la plantada d’avellaners, l’arranjament dels que ja hi havia i la reposició de la tanca del voltant de la font així com la construcció de capses niu per a xots.

El 24 de maig del 2019, coincidint amb el Dia Europeu dels Parcs, es va realitzar una jornada de cloenda i reconeixement als participants en què els alumnes van poder exposar i compartir l’experiència viscuda amb els diferents professors, el personal del Parc i amb els alumnes de 3r d’ESO que l’any següent haurien de realitzar tasques de servei comunitari. El passat mes de febrer, es va iniciar el projecte amb els nous alumnes, però a causa de la situació sanitària de la COVID-19 es va haver d’aturar després de tres jornades. Entre les tasques que sí van poder realitzat, destaca l’adequació  de l’entorn del Centre d’Informació de la Creu de Can Boquet, la recuperació de l’entorn d’un antic camp de pràctiques de tir al plat clausurat fa molts anys i tasques de neteja i adequació de les tombes de la Roca d’en Toni i de l'entorn del dolmen amb neteja de grafits als senyals i ampliació i neteja dels escocells de les nou alzines de la zona d'aparcament i reg.

A més, durant les diverses jornades els guardes del Parc van explicar als alumnes curiositats sobre els rapinyaires i els ratpenats que habiten a l’espai natural, van fer un joc sobre la geolocalització dels ratpenats i també van ordenar els habitants del bosc per nivells tròfics: productors, consumidors primaris, secundaris i terciaris, i descomponedors. Igualment, i per tal d’abordar diferents problemàtiques que es donen al Parc així com plantejar solucions, els participants van assumir diferents rols d’agents del Parc i van debatre com caldria actuar.

Per a més informació, podeu consultar la pàgina web d’EUROPARC Espanya


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

S’impartiran un total de 13 conferències telemàtiques dirigides a formar al professorat

Article

L’Ajuntament de Mollet del Vallès ha creat un nou portal web interactiu amb informació i recursos sobre el medi ambient de la ciutat. Està format per les àrees temàtiques de la biodiversitat i els espais verds, l’energia, la gestió de residus, l’aigua, la promoció ambiental i la mobilitat i la qualitat de l’aire.

Notícia

La Biblioteca Elisenda acull una exposició amb una descripció de cadascun dels 17 objectius establerts per Nacions Unides.

Butlletí