Els residus recollits a Barcelona disminueixen en un 6,5%

Verònica Heredia. Font: Ajuntament de Barcelona
03/05/2013 - 00:00

La recollida de residus a Barcelona l'any 2012 s'ha reduït en un 6,5% respecte a l'any anterior, una tendència a la baixa que es produeix per cinquè any consecutiu. La raó d'aquesta disminució es deu en bona part a la crisi, ja que es consumeix menys i es genera menys brossa.

A Barcelona es van recollir 753.695 tones de residus el 2012, una xifra que s'ha reduït en un 6,5% respecte de l'any 2011, en què es van recollir 806.368 tones (de fet, la recollida de brossa es redueix a la ciutat per cinquè any consecutiu).

Això implica que la generació de residus per persona i dia també ha baixat, xifra que se situa en els 1,27 quilos. Segons el regidor de Medi Ambient, Joan Puigdollers, aquesta seria una dada "terriblement bona", si no fos pel context de crisi que fa que la compra de productes es redueixi i, per tant, la generació de brossa també.

Aquest precisament és el principal motiu que ha fet que el 2012 també s'hagi reduït la recollida de totes les fraccions de residus. Així, pel que fa al paper i al cartró, el 2012 se'n van recollir 58.107 tones, un 13,6% menys que a l'any anterior. La baixada del volum recollit d'aquesta fracció es deu a la reducció de l'activitat comercial en el marc de recessió econòmica, i a les sostraccions d'aquests materials dels contenidors. Precisament, per reduir aquestes accions, la Guàrdia Urbana ha desplegat una vigilància intensiva durant el 2012 amb un resultat de prop de 3.000 actuacions per evitar la sostracció d'objectes i residus de contenidors.

Quant al vidre, aquesta fracció ha experimentat una reducció en la recollida de només l'1%. En total, s'han recollit 32.543 tones de vidre, mentre que la recollida d'envasos ha baixat en un 4% i s'ha situat en les 19.735 tones.

Fracció orgànica de qualitat
Pel que fa a la recollida de la fracció orgànica, aquesta també ha experimentat un descens, en aquest cas del 8,15% respecte al 2011. La qualitat de la matèria recollida, però, s'ha mantingut al voltant del 20% d'impropis, és a dir, els residus que s'hi llencen per error i que no corresponen a aquesta fracció.

Amb l'objectiu de fomentar la separació de la fracció orgànica i millorar-ne cada cop més la qualitat, l'Ajuntament du a terme una campanya porta a porta en la qual 24 informadors visiten domicilis i comerços dels 13 barris on s'ha detectat un índex més alt d'impropis al contenidor marró, per explicar els beneficis de la recollida selectiva i resoldre dubtes.

"Preferim recollir menys quantitat, però de major qualitat, perquè hem de pensar en el tractament de la matèria orgànica, i per això és clau la qualitat", ha explicat Puigdollers, que ha volgut recordar als ciutadans la importància de llençar la matèria orgànica només al contenidor marró, i de no llençar als contenidors marró i gris vidres, ja que són els que es recullen a la nit i generen més soroll si contenen vidres.

D'altra banda, segons les dades del 2012, les visites als punts verds de la ciutat han augmentat en un total de 20.000, nombre que constata que els ciutadans segueixen reciclant.

 

Etiquetes: 

Relacionats

Butlletí