La DGT classifica el parc de vehicles en funció del seu potencial contaminant

25/04/2016 - 16:37

En els propers dies es publicarà al Butlletí Oficial de l'Estat la resolució de la DGT en la qual es recull la classificació del parc de vehicles corresponent al 50% més net (uns 16 milions).

Aquesta categorització s'origina en el Pla nacional de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera 2013-2016 (Pla Aire) en què s'afirma que tant les partícules com el diòxid de nitrogen tenen en el tràfic rodat la principal font d'emissió en les grans ciutats i proposa la classificació dels vehicles en funció dels nivells de contaminació que emeten.

  • S'emetran etiquetes per al 50% del parc corresponent als vehicles més nets
  • Els distintius ambientals s'enviaran als titulars de 16 milions de vehicles classificats com Zero, Eco, C i B
  • La categorització respon al Pla Nacional de Qualitat de l'Aire i protecció de l'Atmosfera 2013-2016
  • Durant el mes de maig, la DGT enviarà als 100.000 distintius als titulars de vehicles classificats com ECO

La classificació del parc té com a objectiu discriminar positivament als vehicles més respectuosos amb el medi ambient i ser un instrument eficaç en polítiques municipals, tant restrictives de trànsit en episodis d'alta contaminació, com de promoció de noves tecnologies a través de beneficis fiscals o relatius a la mobilitat i el medi ambient.

La classificació dels vehicles està consignada en el registre nacional de vehicles de la DGT i a la mateixa podran accedir en temps real els organismes amb competència en matèria de mobilitat, seguretat viària, tributària o en medi ambient i es detalla a continuació:

-Cero Emissions:
Ciclomotors, tricicles, quadricicles i motocicletes; turismes; furgonetes lleugeres, vehicles de més de 8 places i vehicles de transport de mercaderies classificats en el Registre de Vehicles de la DGT com a vehicles elèctrics de bateria (BEV), vehicle elèctric d'autonomia estesa (REEV), vehicle elèctric híbrid endollable (PHEV) amb una autonomia mínima de 40 quilòmetres o vehicles de pila de combustible.

- ECO:
Turismes, furgonetes lleugeres, vehicles de més de 8 places i vehicles de transport de mercaderies classificats en el Registre de Vehicles com a vehicles híbrids endollables amb autonomia En tot cas, han de complir els criteris de l'etiqueta C.

-C:

Turismes i furgonetes lleugeres de gasolina matriculades a partir de gener de 2006 i dièsel a partir de 2014.
Vehicles de més de 8 places i de transport de mercaderies, tant de gasolina com de dièsel, matriculats a partir de 2014.
Per tant, els de gasolina han de complir la norma Euro 4,5 i 6 i en Dièsel l'Euro 6

-B:
 Turismes i furgonetes lleugeres de gasolina matriculades a partir de gener de l'any 2000 i de dièsel a partir de gener de 2006.Vehículos de més de 8 places i de transport de mercaderies tant de gasolina com de dièsel matriculats a partir del 2005.

Per tant, els de gasolina han de complir la norma Euro 3 i en Dièsel l'Euro 4 i 5.

Els criteris per classificar el parc de vehicles són el resultat d'un llarg i deliberat treball liderat per la DGT i en el qual han participat entre d'altres organismes l'Ajuntament de Madrid, l'Ajuntament de Barcelona, ​​el Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC), l'Associació Nacional de Fabricants d'Automòbils i Camions (ANFAC), el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient i el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. El primer fruit d'aquest grup es va materialitzar amb la classificació dels vehicles "zero emissions" i l'enviament de les etiquetes blaves als seus 10.000 titulars.

Amb la publicació al BOE, el treball del grup es fa públic per a la resta de categories.

La DGT enviarà en unes setmanes als 100.000 titulars de vehicles classificats com ECO (uns 25.000 de la Comunitat de Madrid i 16.000 a la província de Barcelona) una carta en la qual s'inclourà el distintiu mediambiental blau i verd.

L'enviament del distintiu ambiental també el realitzarà la DGT als titulars de vehicles etiquetats com C i B però en mesos posteriors i de forma progressiva.

El pla de la DGT és continuar amb la classificació de la resta del parc de vehicles fins a tenir etiquetats els 32 milions de vehicles dels que actualment es compon el nostre parc automobilístic.

Cada autoritat amb competència en matèries relatives a la fiscalitat, mobilitat i medi ambient pot decidir en cada moment què incentius ofereix als vehicles menys contaminants en el seu àmbit de competència. Per exemple, la DGT permet ia circular al carril bus VAO a vehicles "Zero emissions".


Relacionats

Butlletí