La neteja amb aigua del freàtic redueix les partícules en suspensió

El pla pilot de Barcelona, assajat durant la primavera del 2009, ha aconseguit una disminució superior al 6% dels nivells de partícules en suspensió
21/05/2010 - 00:00

El pla pilot de neteja de vies urbanes amb aigua freàtica ha demostrat, segons l'Ajuntament de Barcelona, la seva efectivitat per a la reducció de les partícules en suspensió i dels nivells de concentració d'aquestes partícules de diàmetre inferior a 10 micres. Aquest pla pilot, assajat durant la primavera-estiu del 2009, ha registrat una disminució superior al 6% dels nivells de partícules en suspensió.

La mesura de netejar els carrers amb aigües freàtiques se suma a les ja contemplades en el Pla de Millora de la Qualitat de l'Aire. La resuspensió de partícules a l'aire vinculada al pas dels vehicles és un dels principals contribuents als nivells contaminació a la ciutat. En les vies de trànsit existeixen partícules en suspensió dipositats sobre la calçada. Son partícules procedents de les emissions dels tubs d'escapament dels vehicles, el desgast dels frens, de la calçada i dels pneumàtics. Per efecte del trànsit, aquestes partícules ja dipositades al terra són aixecades novament a l'atmosfera i, per tant, augmenten els nivells de partícules en l'aire i empitjoren la seva qualitat.

Durant la prova, i a partir d'un estudi fet pel CSIC, es van instal·lar dues estacions de mesura al carrer València. Els dos punts de mesura es van situar a 1.200 metres de distància entre ells. Es van utilitzar aigües freàtiques en un punt i en l'altre no. Els resultats han confirmat que en un es van reduir les partícules i en l'altre, no.

Posteriorment a l'estudi inicial es va fer una prova en un tram de 174 quilòmetres, distribuït en 12 recorreguts, que netejaven el paviment de nit. Cadascun d'aquests itineraris cobria una franja aproximada d'entre 13 i 15 quilòmetres de vies de la ciutat. La neteja d'aquests trams mostra una reducció superior al 6% en els nivells de les emissions. A la vista d'aquestes resultats, la neteja i baldeig dels carrers amb aigua freàtica s'ha introduït en la dinàmica de treball del serveis de neteja de la ciutat.

AdjuntMida
Image icon Font: La Malla97.67 KB

Relacionats

Article
El documental "Something in the air" examina l’element més essencial per a la nostra supervivència, mostrant què hi ha a l’aire que respirem, els efectes que té sobre el nostre cos i com les noves tecnologies i un públic motivat canvien l’equació per millorar.
Opinió

Les ciutats són l’escenari del repte social, ambiental i econòmic que suposa la mobilitat sostenible. És el moment d’aplicar noves fórmules com l’ús compartit de vehicles, el foment de la bicicleta, els desplaçaments a peu o models urbanístics com les superilles; i també de promoure eixos verds i transports col·lectius electrificats.

Butlletí