L'Ajuntament de Reus licita el contracte de reparació de l'enllumenat públic, amb una inversió de 200.000 euros

01/10/2021 - 18:33

La regidoria de Desenvolupament Urbà i Via Pública té previst invertir 200.000 euros en la reparació de l'enllumenat públic de la ciutat, en el marc del desplegament dels diferents plans directors de manteniment de la via pública i que sumen una inversió total d'1,3 milions d'euros. Aquest dijous, 26 d'agost, l'Ajuntament de Reus ha publicat al perfil del contractant la licitació del contracte per a l'execució de les obres.

L’objectiu de les obres és la reparació de diversos suports d’enllumenat públic que estan en mal estat degut als accidents, rovell i altres incidències, d'acord a la previsió econòmica d’inversió i en base a la delimitació dels àmbits establerts en el corresponent pla director. El projecte executiu elaborat determina els suports de l’enllumenat públic com són columnes i bàculs que s’han avaluat en pitjor estat de rovell de la seva base que són prioritaris per la seva substitució per tal d’evitar perill i ha l’hora restituir la il·luminació dels punts on ara no estan il·luminats.

El contracte que surt a licitació preveu la renovació 168 suports de diversos tipus, l'aportació i instal·lació de 28 llumeneres noves i la reinstal·lació de 140 llumeneres recuperades, en punts repartits per tota la ciutat.

Les obres tenen un termini d'execució de 6 mesos a comptar a partir de la data de formalització del contracte.

El contracte s'emmarca en el desplegament dels plans directors de ma nteniment de la via pública que té en marxa l'Ajuntament i que preveu una inversió global de 1,3 milions d'euros. En total es desplegaran 6 plans que, amb la corresponent partida pressupostària assignada són els seguents:

  • Pla d'asfaltat: 390.000 euros

  • Pla de voreres i passos de vianants: 390.000 euros

  • Pla de mobiliari urbà i jocs infantils: 95.000 euros

  • PLa d'enllumenat públic: 200.000 euros

  • Pla de jardineria: 175.000 euros

  • Pla de fonts ornamentals i de boca: 95.000 euros


 

Municipis: 
Etiquetes: 

Relacionats

Article

L’Ajuntament de Reus ha impulsat recentment la constitució de l’Associació Comunitat Energètica del polígon Agro-Reus amb participació municipal i d’empreses privades per impulsar amb fons Next Generation el projecte de comunitat energètica al polígon Agro-Reus. La comunitat aprofitarà les cobertes d’edificis públics i privats per a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques que podran subministrar energia als edificis municipals i a les empreses instal·lades al polígon.

Article

L’Ajuntament de Reus ha rebut, fins el moment, 36 sol·licituds de bonificació del 50% de descompte de l'IBI per instal·lacions d’autoconsum amb energia solar fotovoltaica. Això suposa una potència total sol·licitada de 750 kW d’origen solar, tenint en compte que la potència mitjana dels habitatges és de 4,85 kW.

Article

Aigües de Reus utilitza l’energia elèctrica que genera a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) per a la recàrrega de la seva flota de vehicles elèctrics, en seguiment dels principis més bàsics de l’economia circular.

Butlletí