Les Escoles d'Arquitectura de Barcelona dissenyen un protòtip d'edifici autosuficient a Torre Baró

Font: El Digital DBarcelona
27/04/2015 - 00:00
Les escoles i centres d'arquitectura de Barcelona han dissenyat 5 avantprojectes encaminats a fomentar el disseny de qualitat, els principis i valors de l'autosuficiència energètica i la regeneració urbana, dins del programa "Prototips d'Arquitectura de Barcelona".

Les escoles i centres d'arquitectura de Barcelona han dissenyat 5 avantprojectes encaminats a fomentar el disseny de qualitat, els principis i valors de l'autosuficiència energètica i la regeneració urbana, dins del programa "Prototips d'Arquitectura de Barcelona". Es tracta de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona (ETSAB), l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (ETSAV), l'Escola d'Arquitectura de La Salle, l'Escola d'Arquitectura de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC) i l'Institut d'Arquitectura Avançada de Catalunya (IAAC)

El programa "Prototips d'Arquitectura de Barcelona" és fruit del conveni d'innovació per afavorir la col·laboració entre escoles i promoure entre els futurs arquitectes el disseny de qualitat amb criteris d'autosuficiència gràcies al disseny d'una residència per a 10 estudiants. Un centre des d'on es pugui contribuir a la regeneració de Torre Baró i Ciutat Meridiana.

Un jurat s'encarrega d'avaluar el programa "Prototips d'Arquitectura de Barcelona" que ara entra en la fase de redacció d'un únic projecte executiu. La comissió avaluadora està formada per sis representants de l'Ajuntament de Barcelona, cinc representants del Consell Consultiu d'Hàbitat Urbà, el president de l'AA.VV. de Torre Baró i fins a quatre representants especialistes en tecnologies de la construcció i de la sostenibilitat. Al mes de maig és previst que el projecte s'exposi a la fira Construmat.

Des del mes de setembre de 2014 i fins aquest febrer de 2015, les diferents escoles han dissenyat 5 avantprojectes per aquest edifici autosuficient per tal que ara, un jurat, pugui avaluar les propostes que van acompanyades d'una maqueta a escala 1:50. Des d'ara i fins al juliol 2015 les diferents escoles hauran de col·laborar en la redacció del projecte executiu. Un cop es disposi del projecte, l'Ajuntament d'acord amb els centres d'arquitectura i els veïns avaluarà la seva execució, amb la vista posada a que el prototip pugui estar construït l'estiu del 2016.

L'objectiu d'aquesta iniciativa de col·laboració consisteix en fomentar els principis i valors de l'autosuficiència energètica, el disseny de qualitat i la regeneració urbana en les escoles i centres d'arquitectura de Barcelona, i molt especialment entre els seus estudiants, a través de la col·laboració en un projecte consistent en el disseny d'un prototip d'edifici autosuficient.

Etiquetes: 

Relacionats

Butlletí