Les Garrigues tindrà Taula de la Qualitat de l'Aire

08/04/2021 - 11:44

L’objectiu és que la Taula esdevingui un espai territorial d’informació, participació i consulta a l’entorn de la qualitat de l’aire a les Garrigues. S’hi donaran a conèixer els diversos treballs i estudis que s’han realitzat fins ara des del Departament de Territori i Sostenibilitat, així com els que es vagi realitzant en un futur.

La comarca de les Garrigues tindrà una Taula de la Qualitat de l’Aire pròpia, tal i com va comprometre el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i com s’havia demanat des del Consell Comarcal. L’organisme estarà presidit per l’ens comarcal i tindrà un caràcter transversal amb la participació dels ajuntaments de la comarca i la Generalitat, així com agrupacions o entitats professionals i ciutadanes que, pels seus coneixements tècnics, la naturalesa de la seva activitat o per l’interès general en la qualitat de l’aire, es troben afectats per aquesta matèria.

L’objectiu és que la Taula esdevingui un espai territorial d’informació, participació i consulta a l’entorn de la qualitat de l’aire a les Garrigues. S’hi donaran a conèixer els diversos treballs i estudis que s’han realitzat fins ara des del Departament de Territori i Sostenibilitat, així com els que es vagi realitzant en un futur.

En aquest sentit, des de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic ja fa temps que s’està treballant per tenir una radiografia de la qualitat de l’aire de la zona en previsió de la creació de la Taula.

La Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica de Catalunya (XVPCA) disposa d’una estació al Pla del Molí (Juneda). En aquesta estació es determinen ozó, òxids de nitrogen i fracció PM10 (partícules en suspensió de menys de 10 micres) del material particulat mitjançant un analitzador en continu i un captador manual.

 

Campanyes específiques

La Direcció General de Qualitat Ambiental ha realitzat dues campanyes específiques durant el 2018 i el 2019 amb la instal·lació d’unitats mòbils de vigilància de la contaminació atmosfèrica al municipi de Juneda. En la primera campanya la unitat es va instal·lar al costat de l’estació fixa, al Pla de Molí, mentre que en la segona, la unitat mòbil es va ubicar a la plaça Catalunya.

La primera campanya tenia com a objectiu realitzar una intercomparació amb les dades dels equips partícules PM10 de l’estació fixa de la XVPCA. Els resultats van concloure que durant la campanya (entre abril i maig del 2018) no es van superar els valors de referència legislats per al diòxid de sofre (SO2), sulfur d’hidrogen (H2S), diòxid de nitrogen (NO2), monòxid de carboni (CO), ozó troposfèric (O3) i partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 micres (PM10).

La segona campanya, realitzada entre el 16 d’octubre i el 12 de desembre de 2019, a la plaça Catalunya, va concloure també que no es van superar els valors de referència legislats per al diòxid de sofre (SO2), sulfur d’hidrogen (H2S), diòxid de nitrogen (NO2), monòxid de carboni (CO), ozó troposfèric (O3), partícules PM10, benzè (C6H6), metalls pesants i HAPs (hidrocarburs aromàtics policíclics).

D’altra banda, el 2019 i el 2020 es va encarregar a l’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDÆA) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) dues caracteritzacions de mostres obtingudes a l’estació del Pla del Molí i a la unitat mòbil que es va instal·lar entre octubre i desembre a la plaça Catalunya de Juneda.

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic també ha realitzat un estudi comparatiu de l’evolució de les mitjanes anuals i percentil 90.4 de la fracció PM10 en l’estació del Pla del Moli de Juneda respecte a les estacions de Lleida i Ponts durant el període 2016-2020. Les conclusions de l’estudi indiquen els nivells de la mitjana i del P90.4 de Juneda són molt similars als de l’altra estació de les mateixes característiques (Ponts) i, en cap cas, s’ha superat cap dels valors límit legislats.


 

Relacionats

Notícia

L’ampliació incorpora vint municipis de l’entorn del Parc Natural, inclòs Falset, la capital del Priorat, que es converteix en l’única comarca de Catalunya que ha apostat en la seva totalitat per un projecte de protecció envers la contaminació lumínica. La zona rep la certificació com a Destinació Turística Starlight en reconeixement a la bona qualitat del cel nocturn.

Notícia

La Declaració de Mollet fa una crida a que totes les ciutats del món implementin la velocitat màxima de 30 km/h, en base “a l’evidència existent” de la menor afectació en les lesions en un impacte a menys velocitat. Es tracta del text de consideracions i compromisos de les ponències i les taules rodones del III Congreso Internacional para Profesionales de la Seguridad y la Educación Vial, que la ciutat ha acollit aquest novembre. Experts que han participat al certamen han assegurat que Mollet és un model a seguir en la reducció de l’accidentalitat i l’educació viària.

Opinió

La pandèmia ha amplificat altres crisis globals com l’ambiental, la de valors o la psicosocial, que tenen la seva arrel en els efectes del neoliberalisme.

Butlletí