TMB i Gas Natural Fenosa presenten un nou prototip d’autobús híbrid

Font: TMB i Gas Natural Fenosa

30/03/2011 - 00:00
TMB i Gas Natural Fenosa han presentat aquest 30 de març un nou prototip d'autobús híbrid amb motors elèctrics i de gas natural, un projecte pilot que s'emmarca en el conveni subscrit l'abril del 2010 entre TMB i Gas Natural Fenosa per reduir les emissions dels autobusos de l'àrea metropolitana, amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'aire a Barcelona i l'entorn metropolità.

Aquest prototip s'incorporarà provisionalment a la flota de TMB, i Gas Natural Fenosa n'estudiarà els seus avantatges en termes de reducció del consum energètic i d'emissions, identificant la viabilitat de promoure'n l'ús en el futur.

Ambdues companyies han col·laborat en el desenvolupament del prototip, que s'ha construït sobre la base d'un autobús existent de gas natural comprimit de la flota de TMB per tal de contrastar les solucions tècniques adoptades, la reducció d'emissions i, en especial, l'estalvi en el consum de combustible que suposaria el nou model.

La combinació d'un motor de baixes emissions, com és el de gas natural comprimit, amb els motors elèctrics, eficients i sense emissions directes, ha de donar com a resultat un vehicle de la màxima qualitat ambiental. De fet, Gas Natural Fenosa estima que la tecnologia híbrida permetrà reduir entre un 20% i un 30% el consum energètic i les emissions contaminants del vehicle, en comparació amb un autobús de les mateixes característiques sense hibridar.

Nous autobusos de gas natural comprimit
En el marc del mateix conveni, ambdues companyies han presentat recentment 31 nous autobusos propulsats amb motor de gas natural comprimit, amb els quals Transports Metropolitans de Barcelona va començar la renovació de la flota prevista per a l'any 2011, en què s'arribarà al 35% en la proporció de vehicles que utilitzen aquest combustible, menys contaminant que el gasoil.

La renovació de flota prevista per al 2011 és de 80 vehicles en total, tots de gas natural comprimit, en part estàndards i en part articulats. Al mateix temps, es retiraran 80 autobusos dièsel de 14 anys d'antiguitat, amb la qual cosa s'aconseguirà una reducció d'emissions de 346 tones de diòxids de nitrogen anuals. El conveni entre TMB i Gas Natural Fenosa preveu un creixement en l'horitzó del 2015 de la flota de gas natural comprimit en 204 unitats, fins a les 500, gairebé la meitat del total, que és de 1.080.

Amb la incorporació dels autobusos de gas natural, TMB referma la seva aposta pel gas natural comprimit (GNC) com a combustible alternatiu i més respectuós amb el medi ambient pel seu baix nivell d'emissions, per sota del que marca la norma Euro 6, que entrarà en vigor el 2015. Per aquest motiu, els vehicles de GNC són considerats vehicles ambientalment millorats, EEV en la terminologia europea.

Els principals avantatges dels motors de GNC són:

 

  • Redueixen en un 90% les emissions d'òxids de nitrogen, gairebé el 100% les de partícules i un 20% les de monòxid de carboni.
  • Gasos d'escapament pràcticament inodors.
  • Baix nivell d'emissió de soroll.
  • No generen cendres ni residus sòlids.

La cotxera de la Zona Franca, especialitzada en gas natural
Amb aquests 31 busos nous, ja són 327 els vehicles de TMB que utilitzen GNC, tots els de la cotxera de la Zona Franca, que des del 2001 -quan van arribar les primeres 35 unitats- s'ha anat especialitzant en aquest combustible. Dins del recinte de la cotxera hi ha l'estació de compressió propietat de Gas Natural Fenosa, que rep el gas directament de la xarxa i el comprimeix perquè sigui carregat als dipòsits dels autobusos.

Els punts de recàrrega s'estan ampliant per atendre l'increment de flota i també s'amplia l'espai d'estacionament, a les instal·lacions annexes de Zona Franca - Port. Es tracta d'una primera porció d'un terreny de 50.000 metres quadrats situat al carrer 3, entre els carrers A i Z, al costat de la cotxera de la Zona Franca, que ocupava la indústria Foret i que un cop buit assegura la disponibilitat d'espai per continuar l'aposta pels combustibles més nets en el transport de superfície.

Substitució de filtres als tubs d'escapament
En el marc del mateix conveni, Gas Natural Fenosa i TMB, també s'està executant l'acord per introduir filtres d'alta eficiència de retenció de contaminants als tubs d'escapament del voltant de 500 autobusos dièsel de la flota per reduir-ne les emissions. Fins ara els filtres s'han instal·lat en 180 unitats. Amb aquesta mesura, es reduiran prop de 200 tones d'emissions anuals de NOx.

Innovació per a la millora de la qualitat de l'aire

Gas Natural Fenosa i TMB treballen conjuntament des del 1994 per introduir el gas natural a la flota d'autobusos urbans i millorar d'aquesta manera la qualitat de l'aire a l'àrea metropolitana de Barcelona.

La protecció del medi ambient és un dels eixos vertebradors de les polítiques estratègiques de TMB, com es desprèn del seu Pla Director de Sostenibilitat Ambiental, que aposta per l'ecoeficiència, la lluita contra la contaminació i el canvi climàtic, i la promoció de la cultura de la sostenibilitat.

 

Relacionats

Opinió

Les ciutats són l’escenari del repte social, ambiental i econòmic que suposa la mobilitat sostenible. És el moment d’aplicar noves fórmules com l’ús compartit de vehicles, el foment de la bicicleta, els desplaçaments a peu o models urbanístics com les superilles; i també de promoure eixos verds i transports col·lectius electrificats.

Article
El documental "Something in the air" examina l’element més essencial per a la nostra supervivència, mostrant què hi ha a l’aire que respirem, els efectes que té sobre el nostre cos i com les noves tecnologies i un públic motivat canvien l’equació per millorar.

Butlletí