Zona de baixes emissions permanent: millorar la salut i l’aire de la ciutat

30/11/2019 - 08:00

La contaminació atmosfèrica a Barcelona afecta diàriament la salut de tota la població, tot i que no de la mateixa manera. Els infants, la gent gran, les dones embarassades i les persones amb problemes crònics de salut —com asma o malalties del cor o dels pulmons— són els col·lectius més vulnerables als efectes nocius dels contaminants.

L’impacte en la salut d’una exposició prolongada a la contaminació és superior a l’impacte que pot provocar un episodi de contaminació per NO2 o PM10. Per reduir els contaminants, a més del protocol d’emergència per contaminació que s’activa quan els nivells de NO2 o PM10 superen el valor límit estipulat, a partir del gener del 2020 una ordenança municipal regularà la zona de baixes emissions permanent.

Segons l’informe de l’Agència de Salut Pública de Barcelona, el 2018 la contaminació de l’aire va provocar 351 morts prematures. Els vehicles motoritzats generen el contaminant principal de la ciutat, el diòxid de nitrogen (NO2), i el 48% de la població de la ciutat hi està exposada habitualment en uns valors superiors als recomanats per l’Organització Mundial de la Salut (OMS).

 

Quins són els col·lectius de risc?

Hi ha grups de població especialment vulnerables als efectes de la contaminació: infants de menys de sis anys, gent gran, adults amb problemes cardíacs o respiratoris o dones embarassades. Aquests col·lectius són els usuaris principals del transport públic i, per tant, són els que contaminen menys, però són els que més pateixen els efectes de la pol·lució dels vehicles privats més contaminants. En el cas de les dones embarassades, la contaminació també afecta la gestació i el desenvolupament del fetus.

 

Com són les partícules que respirem?

El trànsit emet fins al 60% dels gasos de diòxid de nitrogen (NO2) que inhalem en respirar. Segons la mida, s’endinsen més o menys en el sistema respiratori. Les partícules més fines són les més perilloses per a la salut, perquè penetren fins a l’interior del sistema circulatori, arriben al torrent sanguini i poden creuar la barrera hematoencefàlica i arribar al cervell. 

 

Quina mida tenen?

Les més petites, les ultrafines, tenen la mida d’un virus.

Les partícules en suspensió de menys de 2,5 micres (PM2,5) tenen la mida d’una bactèria.

Les partícules en suspensió de menys de 10 micres (PM10) tenen la mida d’una cèl·lula.

Quines malalties pot provocar o agreujar la contaminació?

L’aire contaminat pot provocar càncer de pulmó, té clars efectes en malalties cardiovasculars i respiratòries, contribueix a l’aparició d’asma i de diabetis, restringeix el creixement fetal, alenteix el desenvolupament del cervell i de la funció pulmonar dels infants i, en definitiva, redueix l’esperança de vida.

Es calcula que a Barcelona la contaminació atmosfèrica causa:

  • El 33% dels casos nous d’asma infantil.
  • El 10% dels càncers de pulmó.
  • El 30% dels ictus.​

 


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

L'acabament de les obres i l’obertura del túnel de Glòries, amb el soterrament del trànsit privat, ha permès reduir els nivells de contaminants atmosfèrics, NO2 i PM10 en aquesta zona de Barcelona. Així mateix, s’ha reduït el soroll en 9 decibels en totes les franges horàries.

Notícia

El tribunal va anul·lar l'ordenança municipal que regula la ZBE per "falta d'informes determinants i per ser excessiu en l'àmbit geogràfic d'aplicació i en el tipus de vehicles exclosos".

Notícia
La mesura també ha permès reduir el 5 % dels casos nous d'asma infantil i l'1 % dels casos nous de càncer de pulmó

Un informe sobre l’impacte de la implantació de la zona de baixes emissions (ZBE) conclou que la mesura ha evitat al voltant de 125 morts anuals, un 0,8% de la mortalitat total, respecte als valors del 2017. A més, s’han reduït en un 5% els nous casos d’asma infantil (110 casos anuals) i en un 1% els nous casos de càncer de pulmó (15 casos anuals). La implantació va tenir lloc l’1 de gener de 2020 i ha estat marcada per les restriccions derivades de la COVID-19.

Butlletí