Recursos

Calcuteca és una eina ideada per conèixer millor el grau de sostenibilitat que té tot allò que mengem i a buscar alternatives que siguin més sostenibles.

Reduir, reutilitzar i reciclar és la regla d'or per a una gestió més sostenible dels residus.

Les Muntanyes del Baix és un projecte en el qual 16 municipis del Baix Llobregat i el Consell Comarcal es coordinen i comparteixen estratègia i accions per la gestió de l’espai agroforestal d’aquest territori.

La Generalitat de Catalunya ha publicat el passat 27 de setembre la convocatòria de l'any 2021 per a la concessió de subvencions del Programa d'incentius a la mobilitat elèctrica (Programa MOVES III) 

Tarragona Turisme transforma la guia de platges en una guia, més completa, d'espais naturals. La publicació, amb 10.000 exemplars, inclou totes les platges i indicacions al plànol sobre els camins que formen part de la Xarxa de camins de Tarragona.

El programa llançat per l’AMERC (Associació de Municipis de l’Eix Riera de Caldes) té com a objectiu impulsar nous projectes i iniciatives econòmiques dins de l'economia social amb impacte positiu al territori. El programa vol acompanyar a les persones que hi participin a crear empreses autosostenibles sota els valors de l'Economia Social.

Vídeo contra el malbaratament alimentari on diversos restaurants dels municipis mancomunats donen consells per no malbaratar el menjar en els establiments d'hostaleria, restauració i càtering.

Inicialment, l'app de Google integra la ZBE Rondes BCN, formada per cinc municipis metropolitans, i la ZBE local de Sant Cugat de Vallès. Posteriorment, s'hi aniran afegint les noves ZBE locals que es vagin creant a l'àrea metropolitana, com la prevista per a Sant Joan Despí. La introducció de les ZBE a l'app s'ha dut a terme gràcies a l'acord entre l'equip de Google Maps i l'AMB, l'organisme metropolità que impulsa l'estratègia coordinada de mobilitat sostenible a la metròpolis, amb l'objectiu de millorar la qualitat de l'aire

Infografia que mostra l'avaluació del programa Saluts als Carrers sobre els efectes ambientals i en la salut de les Superilles als barris del Poblenou, Sant Antoni i Horta mostra. En general mostra beneficis en el benestar i la salut emocional, millor descans, menor contaminació acústica i atmosfèrica i major socialització.

CientífiKs en joc és un programa educatiu virtual del Departament de  Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya adreçat a l’alumnat de 5è de primària de les escoles de Catalunya. Durant el curs, les escoles participants han de dissenyar un videojoc sobre una investigadora catalana en actiu, enguany tractant l’Emergència Climàtica des de diverses perspectives de la recerca, de la mà de la investigadora escollida.

La dada

Article

Durant l'estiu del 2021 ha entrat en funcionament la xarxa de refugis climàtics de l'AMB, amb 20 espais pilot repartits en 7 municipis metropolitans. De cara al 2022, es preveu ampliar la xarxa fins als 83 refugis