80 publicacions de referència sobre la contractació sostenible

Redacció
07/11/2014

La web del programa Ajuntament + Sostenible ha renovat i ampliat l'apartat de Publicacions amb l'objectiu de proporcionar, als professionals del sector públic, una eina de suport tècnic per la inclusió de criteris ambientals i socials en la contractació.

La recopilació del fons documental s'ha dut a terme seleccionant les publicacions rellevants dels organismes pioners en l'estudi i aplicació de la compra sostenible i compilant les eines desenvoupades en projectes internacionals (com Landmark project, Smart SPP, GPP2020, etc.). Així doncs, les publicacions ofereixen informació referent i contrastada sobre la contractació sostenible en l'àmbit municipal, estatal i internacional de diferent naturalesa (informes, estudis, manuals i guies) i s'estructuren en tres blocs:

  • Guies de compra i contractació sostenible: documents que donen directrius clares i pràctiques per saber com abordar els objectius de la contractació pública sostenible de forma senzilla i progressiva. Exemple: "Manual Práctico de Compra y Contratación Pública Verde" de Ihobe.
  • Publicacions per àmbits temàtics: documents sobre els criteris ambientals i socials que s'han s'incorporar en les adquisicions públiques classificats pels següents àmbits temàtics: Ambientalització de contractes, Paper i material d'oficina, Neteja d'edificis i recollida selectiva, Alimentació, càtering i venda automàtica, Roba, Fusta, Obres, Jardineria, Energia, Mobilitat, Actes sostenibles, Sistemes de gestió ambiental, Contractació responsable i Innovació. Exemple: "Sustainable Public Procurement: A Global Review" de la UNEP.
  • Bones pràctiques: documents sobre experiències exitoses i innovadores de compra pública social i ambientalment responsable en diferents procediments de contractació. Exemple: "Green Public Procurement Examples" de la Comissió Europea.

Si voleu aportar documentació i fer créixer conjuntament aquest fons documental de la contractació responsable, podeu escriure a: ajuntamentsostenible@bcn.cat.

Etiquetes: 

Relacionats

Article

Voleu saber com descobrir què ha menjat un depredador a partir d’una egagròpila? O com és una cova per dins i quins animals hi viuen? Aquesta nova exposició permanent apropa amb rigor la ciència a petits i grans alhora que els desperta la curiositat per investigar i explorar la natura com si fos un tresor.

Dirigida a un públic familiar, especialment als més menuts de casa, “Tu investigues!” té un format molt escenogràfic en què es recreen milers de papallones fent un núvol en un prat, un riu interactiu amb amfibis, ratpenats amagats en una cova i un bosc ple de ratolins. Aquests quatre àmbits conformen les quatre àrees d’investigació del Museu de Ciències Naturals de Granollers (papallones, amfibis, ratpenats i petits mamífers) i durant la visita es podran descobrir els secrets que amaguen aquests animals.

Article

La campanya, que té el lema “Et necessitem, recicla”, s’adreça d’una banda a les persones que encara no participen en el procés de la recollida selectiva i les convida a fer-ho i de l’altra, als grans productors de residus. Una novetat important de la campanya és que s’emplaça els grans productors de residus, com bars o comerços que encara no participen del procés de la recollida selectiva, a separar correctament la brossa.

Butlletí