Notícia

Sant Cugat acull la segona trobada de treball conjunta del projecte europeu ‘Roadmaps for Energy’

Roadmaps for Energy (R4E) és un projecte finançat per la Unió Europea en el marc del programa Horitzó 2020, que té com a objectiu desenvolupar noves estratègies en l’ús de l’energia a les ciutats.

Acte

Presentació de la Setmana de l'Energia 2016

08/03/2016 - 09:00
Sala d'Actes de l'Edifici del Vagó. Recinte de l'Escola Industrial.
Notícia

Reformes legals per assolir una major eficiència

Noves directives, projectes de llei i modificacions del Codi Tècnic de l'Edificació cerquen l'objectiu d'incrementar l'eficiència un 20% el 2020
Article

AIDA, edificis de balanç energètic zero (NZEB)

El projecte europeu AIDA té com a objectiu general accelerar l'entrada en el mercat dels edificis de balanç energètic quasi zero (NZEB en anglès)
El Projecte AIDA dóna suport als professionals del sector de la construcció i l'administració local d'arreu d'Europa en el disseny d'edificis de balanç energètic quasi zero (NZEB). AIDA ofereix una acció adaptada a aquests col lectius, incloent visites tècniques als edificis innovadors, mostra de bones pràctiques a partir de casos reals, i suport en la implantació del concepte NZEB als edificis públics.
Notícia

La xarxa de calor i fred al 22@, el motor d’un nou paradigma energètic

'El gran repte de Districlima es poder connectar amb edificis existents on s'hagi fet una rehabilitació integral'
Instal·lar una màquina de climatització per edifici implica sobredimiensionar les màquines per poder cobrir les puntes, les màquines treballen sovint a càrregues parcials i per tant són més ineficients. En canvi, disposar de màquines centralitzades per proveir un barri permet jugar amb les simultaneïtats i obtenir un funcionament òptim del sistema. Aquest darrer és el cas de les instal·lacions DistriClima, que es van poder visitar el passat juliol en el marc del programa d'activitats per a les organitzacions signants del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat
Notícia

Desendolla’t, un projecte pioner que promou l’estalvi energètic a les escoles

El projecte Desendolla't de les escoles d'Osona mostra el potencial d'estalvi existent en els centres educatius d'arreu de Catalunya