Un estudi determina l’evolució de la plaga que afecta als boscos de pi pinyer del Maresme

Fon: Diputació de Barcelona

16/06/2017 - 12:42

Un estudi sobre la situació dels boscos del Maresme i part del Vallès Oriental, encarregat per la Diputació de Barcelona, constata l’evolució de la superfície de pi pinyer (Pinus pinea) afectada per l’escarabat perforador Tomicus destruens. L’estudi, realitzat per l'Insitut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC), i presentat aquest dijous en la jornada sobre l’estat actual dels boscos del Maresme, inaugurada pel diputat adjunt d’Espais Naturals, Jesús Calderer, a Mataró, mostra un descens del vigor de les masses forestals d’aquestes comarques, sobretot les pinedes orientades al sud.

La importància de l’estudi rau en que pot esdevenir una eina de gestió rellevant per a la gestió forestal per preveure quines poden ser les noves zones afectades de decaïment del pi pinyer, tenint en compte la forma de propagació de l’escarabat perforador.

En la seva intervenció, Jesús Calderers, ha destacat la importància de l’estudi per explicar de quina afectació estem parlant, i quin és l'abast d'aquesta plaga, i a partir d’aquí, podrem actuar amb més elements.

Calderer també ha recordat el suport que la Diputació de Barcelona està donant per fer actuacions i també de suport econòmic a les associacions de propietaris forestals, per combatre la plaga, assenyalant també que «un cop l'haguem controlada, hem de tenir clar com s'ha de continuar a partir de l’una nova gestió i planificació forestal. Estem en una zona amb molta superfície boscosa i s'ha d'aconseguir que els propietaris forestals treballin de manera correcta els seus boscos».

Mapa per satèl·lit Setinel-2 de la comarca del Maresme l'agost del 2015 sobre la situació dels boscos a partir de l'estudi realitzat pel SCGC

Observació de l’evolució per satèl·lit
L’estudi mostra, a partir de mapes per satèl·lit de la missió d’observació terrestre Sentinel-2 l’estiu de 2015 i 2016, i que es repetirà aquest estiu del 2017, l’evolució i l’estat de les superfícies de bosc amb diversos graus de vegetació de secà. A partir d’aquesta evolució es pot aventurar, si les condicions meteorològiques són similars a les d’anys anteriors, especialment pel que fa a la pluviometria, les àrees en què es pot estendre la malaltia, que desemboca en la mortalitat d’un nombre important d’exemplars, i que s’hauria d’actuar per frenar-ne la propagació.

Per lluitar contra aquesta plaga, que ha cobrat força els darrers anys especialment per factors com la sequera i les temperatures càlides dels mesos hivernals, la Diputació de Barcelona està donant suport a accions de gestió forestal en les zones més afectades i suport tècnic a través del conveni amb les associacions de propietaris forestals, com són l’associació del Montnegre-Corredor, des de l’any 2014, i l’associació de la Serralada Litoral Central, des de l’any 2015.

Les característiques i condicions en les que es troben dels boscos del Maresme i algunes zones del Vallès Oriental fan que la gestió forestal sigui complexa i poc rendible. A aquestes dificultats en relació a la silvicultura, s’hi suma el fet que es tracti d’una zona molt humanitzada amb una fragmentació important de la propietat i la copropietat de la major part de les finques, fet que dificulta sobretot la gestió burocràtica de les actuacions.

Precisament les associacions de propietaris forestals neixen per resoldre o atenuar aquestes dificultats amb els objectius generals de valorització de les finques a través de la gestió forestal conjunta, eficient i sostenible. Per altra banda vetllen per la permanència i estabilitat de les masses enfront de pertorbacions i pel manteniment dels valors intrínsecs dels ecosistemes forestals.

Actuacions amb les associacions de propietaris forestals
Associació de Propietaris de Montnegre-Corredor, creada l’any 1992, actualment compta amb 147 socis propietaris de finques forestals amb un total de 6.500 ha forestals associades (un 43% situades a la comarca del Maresme). La major part d’aquestes finques són de menys de 10 ha i no disposen d’instrument d’ordenació forestal.

Mapa per satèl·lit Setinel-2 de la comarca del Maresme l'agost del 2016 sobre la situació dels boscos a partir de l'estudi realitzat pel SCGC

En els darrers mesos, des de l’Associació de Propietaris de Montnegre-Corredor s’han planificat i s’estan executant actuacions silvícoles en 25 finques forestals, en un total de 207 ha de superfície forestal.

Aquests treballs es financen en una major part per la Diputació de Barcelona, amb un import de 190.000 € (programes anuals del 2016 i del 2017)  corresponent a 179,7 ha, i per la Generalitat de Catalunya amb un import de 34.375 €  per a 27,5 ha.

Associació de Propietaris de la Serralada Litoral Central, creada l’any 2014, compta amb 84 socis propietaris de finques forestals les quals sumen un total de superfície de 1.200 ha associades. Per separat, la majoria d’aquestes finques no arriben a les 5 ha.

Des d’aquesta associació en els darrers mesos s’han planificat i s’estan executant actuacions silvícoles en 14 finques, en un total de 104,6 ha de superfície forestal. El cost total aproximat que suposen aquests tractaments és de 175.000€ (programes anuals de 2016 i 2017), dels quals la Diputació de Barcelona fa una aportació econòmica de 144.375€ (80 ha) i la Generalitat de Catalunya de 30.625 € (24,5 ha).

Les actuacions realitzades per ambdues associacions de propietaris forestals en les finques afectades per l’escarabat perforador Tomicus han consistit en la tallada i posterior retirada dels pins morts i afectats per la plaga, disminuint la densitat arbòria i afavorint la regeneració natural de l’alzinar. D’aquesta manera es compleix amb els objectius de reducció de risc de  propagació i afectació de la plaga, reducció del risc d’incendi i augment de la seguretat en l’ús públic. 


 

Categories: 

Relacionats

Notícia

L'Ajuntament de Mataró i la Generalitat de Catalunya activen el protocol de custòdia del niu de tortuga babaua de la platja de Sant Simó. Per formar part del voluntariat encarregat de la custòdia cal assistir a una de les sessions formatives

Notícia

Més de 600 assistents en conjunt han participat als seminaris sobre promoció de la biodiversitat urbana en el verd urbà organitzats per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat, la Diputació de Barcelona, l'Àrea Metropolitana de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona.

Notícia

Esta és la rampa per a peixos més gran de Catalunya, una construcció que permet la connectivitat fluvial del tram final del riu Ebre i que pretén afavorir el retorn d'espècies migratòries desaparegudes a la zona, així com consolidar-ne d'altres com l'anguila, la llamprea i la saboa.

Butlletí