Biodiversia, una xarxa social per als amants de la natura

Ambientòleg consultor X3 Estudis Ambientals

21/05/2011 - 00:00

La biodiversitat espanyola ja té una xarxa social. Es tracta de la plataforma Biodiversia, un espai virtual per fomentar i canalitzar la participació i la interacció dels ciutadans interessats en la biodiversitat i el patrimoni natural. Un espai que, a més, es complementa amb un potent visualitzador cartogràfic, Biomap, que posa a disposició de tota la societat la informació oficial generada per l'Inventari espanyol del patrimoni natural i la biodiversitat.

La plataforma Biodiversia és una iniciativa de la Fundación Biodiversidad que compta amb el suport del Plan Avanza del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, i del Ministerio de Medio Ambiente, y Medio Rural y Marino (MARM).

Amb aquesta iniciativa es pretén fomentar la participació pública prevista en la Llei 42/2007, de Patrimoni Natural i Biodiversitat, el seu desenvolupament reglamentari i la Llei 27/2006, per la que es regulen els drets d'accés a la informació, de participació pública i d'accés a la justícia en matèria de medi ambient.

Un ampli ventall de possibilitats
La plataforma Biodiversia posa a disposició de la ciutadania la possibilitat de consultar i aportar informació sobre biodiversitat a través dels següents instruments: una selecció de notícies destacades relacionades amb el patrimoni natural i la biodiversitat que s'actualitzaran periòdicament; una biblioteca de recursos electrònics sobre aspectes relacionats amb el patrimoni natural que poden ser consultats o descarregats pels usuaris; un espai multimèdia d'imatges, vídeos i sons associats als elements de l'Inventari, que s'enriquirà amb les aportacions dels usuaris registrats; i un espai Wiki on els usuaris interessats poden crear continguts en forma d'articles per crear una base de dades col·laborativa sobre patrimoni natural i biodiversitat a l'Estat espanyol.

Com tota xarxa social, no hi falten funcionalitats de comunicació entre els seus usuaris. Biodiversia permet també crear i participar en grups de treball, uns espais comuns sobre diferents temàtiques i interessos vinculats amb l'Inventari. Aquests grups permeten reflexionar, debatre i compartir informació sobre aquests temes d'una forma molt dinàmica i senzilla. Actualment, ja se n'han creat sis sobre diferents temàtiques: àrees marines protegides; aus; espècies exòtiques invasores; inventari i seguiment de la biodiversitat; xarxa Natur&IDE; i gall fer cantàbric. 

També conté fòrums de debat, en els que els usuaris poden mantenir converses i debats sobre diferents aspectes d'interès relacionats amb la biodiversitat; un xat per comunicar-se de manera instantània amb altres usuaris; i un taulell d'anuncis, un espai d'informació sobre temes relacionats amb la biodiversitat i el patrimoni natural: ofertes de treball i voluntariat, trobades, cursos, premis i concursos.

Per accedir a aquests recursos, les persones interessades han de registrar-se a la plataforma. No existeix cap requisit especial i el registre és gratuït.

El passat 5 de maig la Fundación Biodiversidad i el MARM van realitzar un acte de presentació del Real Decret que desenvolupa l'Inventari i la plataforma Biodiversia. L'acte es va celebrar a la sal d'actes del MARM, a Madrid, i va estar presidit per la secretària d'Estat de Canvi Climàtic, Teresa Ribera. Una setmana després de l'acte, la plataforma ja comptava amb més de mil usuaris registrats.

Biomap, la biodiversitat a l'abast d'un clic
El visualitzador cartogràfic Biomap, basat en la tecnologia de Google Maps, permet consultar d'una manera senzilla la cartografia oficial de l'Inventari Espanyol de Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. Aquesta cartografia ha estat elaborada pel MARM i les comunitats autònomes.

Es tracta de l'eina de consulta de la biodiversitat més potent que existeix a l'Estat Espanyol fins el moment. És important destacar que la informació que conté Biomap procedeix exclusivament de l'Inventari i, per tant, és oficial i està contrastada. Ara bé, la informació que els usuaris comparteixen a la plataforma Biodiversia es pot representar de manera complementària a través del visor Biomap, conjuntament amb la informació procedent d'altres xarxes socials com Panoramio o Wikipedia, el que enriqueix la informació oficial de l'Inventari amb d'altra que poden facilitar els usuaris.

Biomap conté, entre d'altres, les següents capes d'informació oficial: incendis forestals; distribució d'espècies marines; riquesa d'espècies terrestres; hàbitats marins; hàbitats terrestres; patrimoni forestal; Inventari forestal nacional; erosió de sòls; espais naturals protegits; xarxa Natura 2000 i àrees protegides per instruments internacionals; i inventari de paisatges.

L'Inventari espanyol del patrimoni natural i de la biodiversitat
El passat 15 d'abril el Consell de Ministres va aprovar el Real Decret 556/2011, de 20 d'abril, que regula i desenvolupa l'Inventari, i l'11 de maig va ser publicat al BOE.

Es tracta d'un instrument dirigit a proporcionar una informació objectiva, actualitzada i comparable, en tot l'àmbit territorial i marí de l'Estat, que permeti conèixer l'estat i l'evolució d'aquest patrimoni. L'Inventari recopila la informació ja disponible en les diferents administracions públiques i la integra en un sistema d'informació, denominat Banc de dades de la natura, que permet l'anàlisi i la difusió de la informació.

L'Inventari, la plataforma Biodiversia i el visor Biomap són eines que permetran apropar a la ciutadania la informació existent sobre la biodiversitat i el patrimoni natural de l'Estat espanyol, així com facilitar l'intercanvi de coneixements i l'obertura del debat i la reflexió sobre aquests aspectes que són cabdals en la nostra societat.

Relacionats

Article

Com sabem que l'estat de la natura a Catalunya no és prou bo? Aquest vídeo posa en valor el paper de la ciència ciutadana en l'obtenció d'informació sobre l'estat de la natura i la necessitat d'elaborar indicadors a partir d'aquesta informació que permetin interpretar-la de manera fonamentada.

Article

La Carta del verd i la biodiversitat recull consells sobre com dissenyar la ciutat i els espais verds considerant els serveis socioambientals i integrant criteris a favor de la biodiversitat i de la sostenibilitat. L’objectiu és aplicar els criteris d’aquesta carta per fer una ciutat més habitable, amb un espai públic al servei de la ciutadania i que potenciï el valor de la natura.

Article

Aquesta breu guia publicada per l'Ajuntament de Girona pretén introduir els ciutadans i ciutadanes en el coneixement de les plantes silvestres, d’aquelles espècies més comunes que podem trobar a la ciutat de Girona, perquè puguen reconèixer aquelles herbes que creixen als carrers dels seus barris, als peus dels arbres, a les voreres, a la gespa... per tal que els siguin una mica més familiars, i despertar així l’interès per la flora urbana i fomentar el canvi de percepció que tenim de les anomenades “males herbes”.

Butlletí