Caldes de Montbui aprova el Pla d’Acció Climàtica

13/12/2021 - 17:03

El ple del novembre aprova el Pla d’Acció Climàtica de Caldes de Montbui on es defineixen les accions a realitzar per lluitar contra el canvi climàtic i mitigar-ne els efectes

El ple de l’Ajuntament de Caldes va aprovar ahir el Pla d’Acció Climàtica (PAC) derivat de la moció de Declaració de l’emergència climàtica de Caldes de Montbui, aprovada per unanimitat pel Ple de l’Ajuntament el desembre de 2019. El Pla inclou les accions per implementar de forma immediata, a mitjà i a llarg termini (ODS 2030), d’acord amb els requeriments del Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses pel Clima i l’Energia (Covenant of Mayors).

Els principals compromisos que assumeix el Pla són la reducció del 55% de les emissions de CO2 el 2030 respecte les del 2005, avançar cap a la neutralitat climàtica el 2050, la reducció de la vulnerabilitat als efectes del canvi climàtic, fer front a les situacions de pobresa energètica o desigualtat i treballar per a una adaptació i transició socialment justa.

El procés de redacció del PAC ha estat exhaustiu, transversal, i ha comptat amb la participació de l’equip tècnic, el polític i la ciutadania. Des del febrer del 2020 fins al novembre del 2021 el procés s’ha dut a terme en tres fases: diagnosi, pla d’acció i aprovació. Durant la fase del pla d’acció es va realitzar un procés de participació ciutadana on es van recollir propostes i es van prioritzar en les diverses sessions del procés.

Amb l’objectiu de lluitar i mitigar els efectes del canvi climàtic, el PAC defineix 67 accions que s’estructuren en 6 eixos: transició energètica, mobilitat sostenible, residu zero, gestió eficient de l’aigua, protecció del medi natural, la biodiversitat i l’activitat agrícola i un eix transversal.

El pressupost associat al PAC fins a l’any 2030 és de 10 milions d’euros que provindran de fonts municipals i supramunicipals. Algunes accions ja s’han dut o s’estan duent a terme, com són la creació de l’Oficina d’Acció Climàtica, l’eficiència energètica en l’enllumenat públic i l’impuls d’una Comunitat Energètica Local: La CEL de Caldes.


 

Municipis: 
Vallès OrientalCaldes de Montbui
Etiquetes: 

Relacionats

Article

La Cel de Caldes és una Comunitat Energètica Local que neix per impulsar la transició energètica a Caldes de Montbui amb els següents objectius: impulsar l’ús d’energies renovables enfront els combustibles fòssils; contribuir a complir els objectius de reducció d’emissions de CO2; fomentar la participació ciutadana en la transició energètica; establir mecanismes per lluitar contra la pobresa energètica i rebaixar la factura elèctrica dels calderins i les calderines.

Article

L’Ajuntament de Mollet del Vallès continua amb el seu compromís amb l’energia solar fotovoltaica i crearà 8 grans centres de producció fotovoltaica ubicats a les cobertes d’edificis municipals que també donaran cobertura al seu voltant en un radi de 500 metres. El cost total del projecte és d’1,2 milions d’euros i podria optar a una subvenció del 90% per part de la Diputació de Barcelona. Així, tots els equipaments municipals funcionaran amb energia solar.

Article

Les Franqueses ha presentat el Pla Estratègic de la Bicicleta, un projecte que pretén fomentar l'ús quotidià d'aquest mitjà de transport i encaminar el municipi cap a una mobilitat més sostenible, en un acte obert a la ciutadania per poder explicar de primera mà el projecte i recollir els dubtes i aportacions dels veïns i de les veïnes del municipi.

Butlletí