Guia de cocreació amb els infants i la comunitat educativa per la millora del pati de l’escola

02/05/2022 - 13:30

Aquesta guia, que s’ha ideat a partir de les experiències de transformació del pati de dotze escoles de Barcelona durant el curs 2020-2021, ha de servir per sistematitzar els processos de cocreació en la transformació dels patis en espais més naturalitzats, coeducatius i comunitaris.

Aquesta guia impulsada per la Direcció d’Educació de l’Àrea de Cultura, Educació, Ciència i Comunitat de l'Ajuntament de Barcelona en col·laboració amb el Consorci d’Educació de Barcelona, s’emmarca dins el programa «Transformem els patis; més naturalitzats, coeducatius i comunitaris». promogut per l’Ajuntament. Ha estat elaborada per l’Institut Infància i Adolescència de Barcelona, en estreta col·laboració amb l’equip tècnic del Consell Educatiu Municipal de Barcelona, encarregat de coordinar el programa.

La guia descriu amb detall el procés de cocreació i posa a disposició dels centres educatius un seguit de dinàmiques i de propostes d’activitats perquè puguin dur a terme, d’una manera totalment autònoma, un procés participatiu amb tantes persones (infants, famílies i equip docent) com sigui possible, i perquè puguin adaptar-lo fàcilment a la realitat del seu centre. Les activitats proposades són suggeriments i idees que es poden suplir, adaptar o complementar amb les activitats que cada centre consideri convenients.

Podeu accedir a la guia aquí.


 

Relacionats

Article

Es tracta d’un projecte conjunt de l’Ajuntament i la comunitat educativa, inserit en la Xarxa d’Escoles Sostenibles de Catalunya

Article

Els objectius del nou PMQA, centrats en l'horitzó de l'any 2025, es basen a reduir les emissions en un 15%, respecte a les registrades l'any 2019, complint així amb l'acord derivat de la tercera Cimera de l'Aire de Catalunya, i inclou els valors guia de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), actualitzats el 2021.

Article

L’objectiu és mapejar la contaminació al municipi, avaluar-ne l’evolució i reforçar amb dades objectives l’estratègia de l’Ajuntament per reduir la pol·lució.

Butlletí