La Carta del verd i la biodiversitat guia el disseny dels espais verds de la ciutat de Barcelona

27/06/2022 - 15:55

La Carta del verd i la biodiversitat recull consells sobre com dissenyar la ciutat i els espais verds considerant els serveis socioambientals i integrant criteris a favor de la biodiversitat i de la sostenibilitat. L’objectiu és aplicar els criteris d’aquesta carta per fer una ciutat més habitable, amb un espai públic al servei de la ciutadania i que potenciï el valor de la natura.

La guia tracta les perspectives ambiental, temporal, multiescalar, paisatgística i multidisciplinària en el disseny de la ciutat i per treballar amb la natura i a favor de la natura. Es vol fer avançar la manera de dissenyar l’espai públic perquè respongui als reptes de la vida a la ciutat. 

Es pretén aplicar la carta als projectes d’urbanització, edificació i millora de l’espai públiccom a instrument per al disseny del sòl, l’aigua i la vegetació. Així mateix, es preveu divulgar els criteris de la carta, definir els mecanismes de seguiment de l’aplicació de les mesures i recollir les lliçons apreses que han de repercutir en un disseny millor.

Va dirigida a totes les persones implicades en el projecte del disseny i, més concretament, està pensada com a marc de referència comú per als i les projectistes i per a la resta de personal tècnic que treballa en les diferents àrees municipals implicades en el procés d’elaboració dels projectes dels espais verds.

El document també pretén ser una guia de consulta oberta per al veïnat involucrat en els processos de participació pública relacionats amb els espais verds i en la cura de la natura urbana.

La Carta del verd i la biodiversitat ha estat elaborada per Barcelona Regional, amb la col·laboració de l’Àrea d’Ecologia Urbana de l’Ajuntament i la consulta de professionals externs, i s’emmarca en el pla Natura 2021-2030, que defineix les actuacions a curt, mitjà i llarg termini pel que fa al verd i la biodiversitat de la ciutat, amb tres eixos prioritaris:

  • Eix 1: Més verd i biodiversitat
  • Eix 2: Conservar i millorar el verd i la biodiversitat
  • Eix 3: Amb i per a la ciutadania

Podeu descarregar la guia aquí.

 


 

 
 
Categories: 

Relacionats

Article

Com sabem que l'estat de la natura a Catalunya no és prou bo? Aquest vídeo posa en valor el paper de la ciència ciutadana en l'obtenció d'informació sobre l'estat de la natura i la necessitat d'elaborar indicadors a partir d'aquesta informació que permetin interpretar-la de manera fonamentada.

Article

Aquesta breu guia publicada per l'Ajuntament de Girona pretén introduir els ciutadans i ciutadanes en el coneixement de les plantes silvestres, d’aquelles espècies més comunes que podem trobar a la ciutat de Girona, perquè puguen reconèixer aquelles herbes que creixen als carrers dels seus barris, als peus dels arbres, a les voreres, a la gespa... per tal que els siguin una mica més familiars, i despertar així l’interès per la flora urbana i fomentar el canvi de percepció que tenim de les anomenades “males herbes”.

Article

L’Observatori del Patrimoni Natural i la Biodiversitat engega una campanya de ciència ciutadana per elaborar l’Atles de Mamífers de Catalunya.

Butlletí