L’Agència Balear de l’Aigua inicia un projecte pilot de reutilització dels llots de les depuradores com a font d’energia

Font: CAIB

06/03/2021 - 16:54

L’Agència Balear de l’Aigua desenvoluparà un projecte pilot per reutilitzar els llots de les depuradores com font d’energia en forma de biogàs, així com compost per als camps de cultiu agrícola. Aquesta primera experiència s’engloba en el marc del projecte europeu de recerca HYDROUSA i s’iniciarà aquest any amb un estudi de viabilitat per seleccionar una depuradora a l’illa de Mallorca per executar el projecte pilot en funcions de les seves característiques tècniques.

A continuació, es redactarà un avantprojecte de planta de biogàs i compostatge aplicant solucions tecnològiques innovadores basades en la natura. L’objectiu final és executar una planta pilot de biogàs i compostatge de llots de depuradora que es pugui replicar a altres depuradores de la xarxa de infraestructures hidràuliques que gestiona l’Agència.

HYDROUSA és un projecte europeu de recerca Horizon 2020 (2018-2023), compost per 27 socis i un pressupost total finançat de quasi 10 M€. El projecte està destinat a proporcionar solucions innovadores, regeneratives i circulars per a la gestió de l'aigua basades en la natura de les zones costaneres de la Mediterrània. Així es preveuen desenvolupar solucions d’enginyeria ecològica per al tractament i reutilització de les aigües residuals i llots de depuració, fomentant les economies locals, basades en cadenes de valor circulars. Els resultats del projecte van dirigits a promoure una situació de benefici mutu per a l'economia, el medi ambient i la comunitat dins del nexe aigua-energia-aliments-ocupació.

El projecte preveu la instal·lació i prova demostrativa de solucions tecnològiques innovadores basades en la natura a Lesbos, Mykonos i Tinos, a Grècia. Les millors solucions estudiades es replicaran en 25 llocs de la regió mediterrània on s’inclouen 3 llocs a les Illes Balears: Formentera, Cabrera i Mallorca. El projecte està coordinat per la National Technical University a Atenes. A Espanya participa l’Institut de Ciència i Recerca de l’Aigua (ICRA) de Girona i la Universitat de les Illes Balears. La Doctora Caterina Amengual del grup de recerca d’Ecologia Interdisciplinar de la UIB coordinarà les tasques d’adaptació i disseny de les solucions d’enginyeria ecològica a les Illes Balears.

El projecte respon als objectius que marca la Llei balear de canvi climàtic i transició energètica, on s’estableix que les administracions han de desenvolupar accions encaminades a la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic en les Illes Balears, i la Llei balear de residus que promou la valorització energètica dels llots d’aigües residuals depurades, així com la seva reutilització per l’ús agrícola.


 

Relacionats

Article

Aigües de Reus utilitza l’energia elèctrica que genera a l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR) per a la recàrrega de la seva flota de vehicles elèctrics, en seguiment dels principis més bàsics de l’economia circular.

Article

Granollers inicia una transformació verda de la ciutat amb el projecte Connecta Congost Natura 2025 (link is external), que es converteix en el primer tram d’una anella verda al voltant de la ciutat i que connecta amb el nucli urbà. Es tracta d’una actuació de gran magnitud que obre el riu a la ciutat i renaturalitza l’entorn del Congost, tant el riu, el parc com el passeig fluvial, en benefici de la qualitat de vida de la ciutadania. Aquest projecte inclou la renaturalització del riu i el Parc del Congost i rep una subvenció de 3 milions i mig d’euros dels Fons Next Generation.

Article

La prova pilot consisteix en la infiltració efectiva d’aigua a l’aqüífer, procedent del tractament realitzat a la planta d’osmosi durant el període d’un any. Els resultats d’aquesta prova permetran determinar la viabilitat de la regeneració de les masses subterrànies a partir d’aquest mètode i estudiar-ne l’aplicació a altres aqüífers de les Illes Balears.

Butlletí