Un 31,77% del territori de Catalunya està protegit, 184 espais naturals al 2015.

20/02/2017 - 17:16

A L’any 2015 hi ha més d’1 milió d’hectàrees amb alguna figura de protecció, que representa gairebé el 32% del total de la superfície del territori de Catalunya. D’entre aquests espais protegits, hi ha els que corresponen a espais naturals de protecció especial, que representen un 9,6% del total del territori català. Aquests percentatges són equiparables als països del nostre entorn, validat per la Unió Europea i representatius de la gran diversitat natural del nostre país.

D'altra banda, es calcula que l’aportació de Catalunya al total europeu de la xarxa Natura 2000 és de l’1,12%. La xarxa Natura 2000 a Catalunya comprèn majoritàriament espais de l’àrea biogeogràfica mediterrània, tot i que també hi ha llocs Natura 2000 a l’àrea alpina (Pirineu i Prepirineu).

Aquesta és només una dada del gran volum d’informació del document "Medi Ambient a Catalunya. Informe 2015" recentment publicat. Podeu accedir a l’informe aquí.


 

Categories: 

Relacionats

Article

Fins ara, aquest títol, creat per l’AMB l’any 2017 per fomentar una mobilitat més sostenible, ha permès desballestar 10.613 cotxes i 1.735 motos sense distintiu ambiental de la DGT, els més contaminants, a canvi de tres anys de transport públic gratuït. L’objectiu d’aquesta targeta és promoure un canvi d’hàbits en la ciutadania cap a una mobilitat més neta per disminuir la contaminació atmosfèrica i millorar la qualitat de l’aire.

Article

Han nascut un total de 71 tortugues a la platja del Miracle de Tarragona, prop de 150 persones han col·laborat en les tasques de custòdia i vigilància del niu en torns de tres hores en grups reduïts durant les 24 hores del dia.

Article

Els canvis en els hàbits de consum durant la pandèmia i els confinaments han influït en la recollida selectiva de les diferents fraccions de residus. Tot i la millora generalitzada, el 75 % dels municipis metropolitans encara no ha aconseguit arribar a l'objectiu marcat per la UE: un nivell del 50 % de reciclatge el 2020.

Butlletí