Xarxa metropolitana de refugis climàtics

Font: AMB

07/12/2021 - 10:44

La Xarxa metropolitana de refugis climàtics (XMRC) agrupa els equipaments municipals i els espais públics que poden proporcionar condicions de confort tèrmic en episodis de temperatures extremes.

La xarxa metropolitana de refugis climàtics (XMRC) agrupa els equipaments municipals, com ara biblioteques, centres cívics, escoles, i els espais públics, com ara grans parcs, que poden proporcionar condicions de confort tèrmic en episodis de temperatures extremes. Serveix per facilitar a la ciutadania, i en especial a la població més vulnerable a la calor extrema, espais adequats per recuperar-se de l'estrès tèrmic que provoquen les altes temperatures sobre el cos humà.

Un refugi climàtic (RC) és un espai interior o exterior accessible que, durant els episodis climàtics extrems, proporciona confort tèrmic, descans i seguretat a la població. No són equipaments únicament destinats a aquesta finalitat, ja que compatibilitzen els seus usos i funcions habituals juntament amb el servei de refugi climàtic durant els episodis de temperatures extremes.

Els refugis climàtics no necessàriament han d'estar climatitzats, però sí que han de garantir una temperatura de confort. En els espais exteriors, aquesta temperatura es pot assolir mitjançant mètodes naturals, com punts d'aigua o una elevada presència de vegetació que ajuda a termoregular la temperatura, donant un ambient més fresc i reconfortant.

L'àrea metropolitana de Barcelona és, avui dia, un territori clarament afectat per les conseqüències del canvi climàtic, igual que gran part dels països de la conca mediterrània. Aquests efectes són, per exemple, l'augment de la temperatura, la reducció de la pluja i l'increment de períodes de sequera, inundacions i temperatures extremes, que s'agreujaran en els pròxims anys de manera més o menys intensa en funció de les mesures que adoptem per reduir l'emissió de gasos amb efecte d'hivernacle.

La calor excessiva i sostinguda tindrà efectes directes sobre la salut de les persones, ja que comportarà un augment de la mortalitat i la morbiditat de la població, en particular els grups més vulnerables com la gent gran, els nadons, les persones amb patologies cròniques o les que viuen en condicions socials més desfavorables. Aquest augment de la calor també tindrà incidència sobre la qualitat de l'espai públic dels entorns urbans i l'ús que se'n fa, així com un augment de la demanda de refrigeració en els habitatges per assolir unes condicions d'habitabilitat adequades.
 

Els refugis climàtics, doncs, són una de les estratègies de què es disposa a la metròpolis de Barcelona per intentar pal·liar els efectes negatius que les onades de calor tenen sobre les persones.
 
Podeu accedir a la web de la XMRC aquí.

 

Categories: 

Relacionats

Article

Durant l'estiu del 2021 ha entrat en funcionament la xarxa de refugis climàtics de l'AMB, amb 20 espais pilot repartits en 7 municipis metropolitans. De cara al 2022, es preveu ampliar la xarxa fins als 83 refugis

Article
Escape room interactiu

Article

Les aportacions de sorra del port de Barcelona són insuficients per compensar la pèrdua natural de 160.000 m3 anuals de sorra del delta del Llobregat

Butlletí