Antoni París

Biòleg i comunicador científic. Consultor en sostenibilitat.

Càrrec: 
Biòleg i comunicador científic. Consultor en sostenibilitat.

Darreres aportacions

La Terra no és a les nostres mans. No cal que la protegim amb paternalisme. Tot i que la inundéssim de contaminació, la Terra continuaria existint, això sí, sense nosaltres, la qual cosa demostraria fins a quin punt encara no hem comprès la veritable transcendència del joc de la vida, i el fet que aquesta es fonamenta en un meravellós equilibri dinàmic de tot amb tot.

L'aprofitament de les energies renovables s'estén a tot del món. Els avantatges ambientals i socials respecte els combustibles fòssils o l'energia nuclear ha impulsat fortament el seu ús. De tota manera, el gran augment que ha experimentat en els darrers anys la demanda d'energia fa que l'aportació relativa de les fonts renovables sigui encara petita. Serà possible, doncs, arribar a una veritable diversificació energètica en la satisfacció de la demanda mundial?