Política

Opinió

Si els partits populistes qüestionen els drets de primera generació  (civils i polítics) i segona generació  (econòmics i socials), què no faran amb els de tercera generació, entre els quals es troba el desenvolupament humà i el medi ambient? El terreny consolidat ho és molt menys del que havíem imaginat.

Opinió
L'extremisme s'ha proposta conquerir el centre del discurs i ho fa manipulant a conveniència les qüestions ambientals