34 mesures per complir amb Europa

Sostenible.cat
23/09/2011 - 00:00

Ja s'havien avançat algunes informacions, però ara s'ha donat a conèixer tot el Pla d'Actuació per a la millora de la qualitat de l'aire 2011-2015: un total de 34 mesures 'realistes i viables', en paraules del conseller de Territori i Sostenibilitat, Lluís Recoder, per tal d'abaixar els nivells de contaminació als límits que marca la Unió Europea.

En concret s'espera aconseguir, per al 2015, una reducció del 20% en les emissions de diòxid de nitrogen (NO2),i del 16% en les partícules inferiors a 10 micres (PM10). I per a això cal controlar el trànsit, sobretot el de vehicles dièsel, que representa el 70% de la flota actual de cotxes i que són els motors més bruts en aquests contaminants. Cal destacar que el nou Pla no utilitza les limitacions de velocitat com a mesura de prevenció de la contaminació, i per tant elimina definitivament el límit dels 80 per hora. De fet el nou Pla es basa majoritàriament en mesures de recomanació i incentius. 

Peatges, motos elèctriques i mobilitat activa
La mesura més comentada fins ara és la rebaixa del 20% en els peatges d'accés a la ciutat de Barcelona per als cotxes més nets (gasolina o híbrids amb emissions inferiors a 120 g CO2/km, dièsels amb menys de 108 g CO2/Km, i tots els de motors elèctrics o de gas natural). Es calcula que aquest descompte afectarà, aproximadament, el 8% del parc automobilístic, i es compensarà amb un augment de l'1,27% del preu del peatge per a la resta de vehicles. Però no és l'únic canvi previst.

El pla també contempla futures variacions en els peatges per als VAO, vehicles amb alta ocupació (amb tres o més passatgers: actualment la mitjana d'ocupació dels cotxes en dies feiners és d'1,2), i promoure la utilització de determinats carrils bus en alguns horaris per a aquests vehicles. A més, es posarà en funcionament el carril Bus-VAO de la C-58. Tot plegat per oferir no només rebaixes econòmiques sinó també de temps de trajecte.

Un dels objectius més ambiciosos del pla és aconseguir que l'any 2020 el 70% de les motos noves siguin elèctriques. I també es preveuen ajuts tant per a la compra de vehicles amb 'combustibles alternatius' com per a l'establiment d'estacions de servei que els ofereixin.

A més de potenciar també el transport públic, es vol augmentar el que els experts anomenen 'mobilitat activa': els trajectes a peu i en bicicleta, i que són els que més incidència tenen en la salut, no només perquè eviten emissions sinó perquè milloren directament la forma física de les persones. Entre altres, es contemplen ajuts per a instal·lar aparcaments segurs de bicicletes a estacions de tren i autobús, i per a les empreses que impulsin un sistema de bicicletes elèctriques per als seus treballadors, a més de millorar el préstec públic de bicis.

ZUAPs i altres mesures estatals
Part de les mesures aprovades formen part del pla estatal elaborat pel ministeri: són les que afecten al sector ferroviari, portuari i aeroportuari, però també la modificació de l'impost especial sobre carburants per a vehicles tipus turisme, per tal de reduir els avantatges que fins ara han tingut els motors dièsel respecte dels de gasolina.

La mesura més destacada del pla estatal és la creació de zones ZUAP (zones urbanes d'atmosfera protegida), que comportarà un sistema identificatiu dels vehicles amb enganxines de cinc colors, des dels més contaminants (anteriors a 1992 per a gasolina, de motors d'abans del 2000 per als dièsels) fins als més nets (híbrids, gas i elèctrics). Aquesta classificació permetrà implantar mesures incentivadores, com ara les bonificacions o la gratuïtat en zones verdes i blaves, o atorgar més temps de càrrega i descàrrega a les furgonetes menys brutes.

A més, s'obre la porta a què els municipis limitin l'accés de determinats vehicles a algunes zones de les ciutats.

El paper dels ajuntaments, col·laboració imprescindible
La zona de protecció especial en la que s'hi aplicarà el Pla d'Actuació comprén un total de 40 municipis, que seran els que decidiran com implementar les ZUAP. I també hi col·laboraran amb l'ambientalització de les flotes de servei públic i amb la no autorització de calderes noves de gasoil i carbó sempre que sigui viable, ni la incentivació de calderes noves de biomassa.

El paper dels ajuntaments serà clau, sobretot, en el control dels vehicles més contaminants, tant camions, autobusos i furgonetes com de tipus turisme. Es treballarà el marc legal necessari perquè els agents de l'autoritat puguin sancionar els vehicles quan es detecti visualment que són contaminants. És a dir, quan la policia municipal vegi un vehicle que emet molt de fum, o molt negre, podrà iniciar accions perquè es comprovi el nivell de contaminació d'aquell motor en una revisió ITV en un període inferior a un mes.

Tot i que aquestes mesures només són d'obligat compliment per als municipis de més de 100.000 habitants, es preveu que s'hi sumin també els més petits mitjançant el "Compromís d'Alcaldes per l'aire més net", que contemplarà accions adequades al volum de població de cada cas.

Mesures especials en dies d'anticicló

El pla inclou també mesures especials per a moments d'alta contaminació, que es donen sobretot en dies d'hivern amb anticicló. Es tracta, segons va remarcar Assumpta Farran, directora general de Qualitat Ambiental, de mesures preventives que es posaran en marxa quan es detecti que un número elevat d'estacions de mesura indiquin que s'estan apropant als nivells màxims dels límits permesos per hora.

En aquests casos, es gestionarà la velocitat variable, i es limitarà l'activitat de les empreses cimenteres i de les centrals de generació elèctrica de Barcelona, el Port i Sant Adrià del Besòs. A més, durant aquests episodis ambientals, els municipis cooperaran tot restringint les obres públiques que generen contaminants, s'abstindran d'asfaltar o enquitranar els carrers i col·laboraran en campanyes de comunicació més intensiva que, en ocasions, recomanaran els ciutadans no utilitzar el vehicle privat. També està previst augmentar el reg dels carrers (aquests episodis van precedits de molts dies sense pluja) per tal d'evitar que la pols acumulada entri en suspensió.

Altres mesures
Els cursos de conducció eficient, que ja s'han posat en marxa, són una altra de les mesures del pla. Més de cent auroescoles ja estan preparades per impartir 6.200 cursos tant a conductors de turismes com als professionals de vehicles industrials. Per a les flotes de transport, a més, es crearà també un distintiu de qualitat de garantia ambiental que tindrà en compte tant les característiques del motor com la conducció eficient que se'n faci.

I per tal d'augmentar la sensibilització, s'organitzaran visites concertades a les estacions de mesura de l'aire per a escolars, entitats i altres col·lectius.

Un procés intens i participatiu
En la presentació del pla es va remarcar treball intens que s'ha realitzat durant els darrers sis mesos i les aportacions que s'han rebut tant des de l'àmbit científic i de la salut com des de diversos sectors empresarials, institucionals i socials. En total s'han rebut 245 propostes de mesures, el 67% de les quals s'han acabat incorporant finalment al pla.

El conseller Recoder també va remarcar que aquest pla, que 've a millorar els anteriors', s'aplicarà de manera progressiva i té com a objectiu final, més enllà d'evitar les sancions de la Unió Europea, aconseguir un sistema de mobilitat més sostenible i menys contaminant, tot canviant els hàbits de les persones que circulen per l'àrea metropolitana de Barcelona.

Relacionats

Opinió

Les ciutats són l’escenari del repte social, ambiental i econòmic que suposa la mobilitat sostenible. És el moment d’aplicar noves fórmules com l’ús compartit de vehicles, el foment de la bicicleta, els desplaçaments a peu o models urbanístics com les superilles; i també de promoure eixos verds i transports col·lectius electrificats.

Article

L’estudi sobre el bosc urbà de Mollet, elaborat pel reconegut catedràtic de la Universitat de Sevilla Enrique Figueroa, conclou que el municipi disposa d’un conjunt considerable d’espais verds de qualitat que permeten generar salut entre la ciutadania.

Butlletí