Canet de Mar tindrà un hort urbà ecològic amb finalitats socials

Font: Ajuntament de Canet de Mar
18/12/2014 - 00:00

L'Ajuntament de Canet de Mar i Canet en Acció, acaben de signar un conveni de col·laboració per promocionar al nostre municipi l'activitat d'hort ecològic amb finalitats socials. Feia temps que es perseguia aquesta opció, que té un gran valor social però també ambiental. Per aquest motiu, l'Àrea de Medi Ambient és qui ha gestionat la participació de l'Ajuntament, fent la tria del terreny i establint les condicions necessàries perquè es faci d'acord amb criteris de sostenibilitat. Per part del col·lectiu Canet en Acció, han signat el conveni representants de les entitats Gea XXI i Associació Cultural Plataforma Odèon. També hi han intervingut activament persones voluntàries, com en Manel Giner, un dels principals promotors d'aquest projecte, que són els qui tindran cura de l'espai un cop comenci l'activitat.

Aquesta pràctica pren el nom d'hort urbà, ja que s'ha començat a desenvolupar en ciutats com a forma d'ocupació i autoconsum per a persones que es troben en situació d'atur i tenen necessitats especials.  L'explotació de la parcel·la els dóna d'una banda una ocupació i de l'altra obtenció de productes agrícoles per a l'autoconsum. Canet disposa de terrenys agrícoles fora del nucli urbà que estan en desús i per tant, destinar-los a aquesta activitat, suposa també dotar-los de valor ambiental.

El terreny cedit és de propietat municipal i està qualificat com a equipament municipal. La cessió és gratuïta i s'han establert uns criteris de sostenibilitat ambiental. S'hi implantaran sistemes de recollida d'aigua pluvial i criteris d'agricultura ecològica, per tant no es podran utilitzar productes químics. S'hi podran conrear hortalisses, verdures, plantes aromàtiques i flors, sempre que no estiguin prohibides per alguna disposició. En cap cas es podrà comercialitzar amb els productes conreats.

L'Ajuntament crearà una Comissió de Gestió que estarà integrada per responsables de l'Àrea de Medi Ambient, per representants de les dues entitats locals signants del conveni i si s'escau, pel president de l'Associació d'hortolans, ja que les persones que conreïn parcel·la podran agrupar-se en una associació. El primer que s'haurà de fer és establir les bases i els criteris necessaris per entrar a formar part d'aquest grup d'hortolans. Com que el terreny és de propietat pública, correspon a l'Ajuntament aprovar aquestes bases per cedir les parcel·les perquè s'hi pugui desenvolupar un hort ecològic. El terreny cedit es troba situat al capdamunt del rial Mas Figuerola i té una extensió de 1.533 m2.

Municipis: 

Relacionats

Acte
01/07/2021 - 00:00
Biblioteca P. Gual i Pujades. Riera Sant Domènec 1. Canet de Mar
Acte
20/09/2021 - 16:30
Cau Jove, avinguda verge de Montserrat s/n Sant Vicenç de Montalt
Acte
20/09/2021 - 00:00
Sant Ramon 42. Tordera

Butlletí