El Masnou reforça la seva aposta per la recollida selectiva

Font: Ajuntament de El Masnou
01/06/2016 - 14:26

La campanya “El Masnou és casa teva” continua. Des de l'entrada en vigor del nou contracte de recollida de residus i neteja viària han estat diverses les millores que el municipi ha experimentat en aquest àmbit com la pròpia gestió de la recollida de les cinc fraccions de residus, l'augment d'àrees de recollida o la renovació de la maquinària

Amb l'objectiu d'incidir i reforçar en la necessitat i la importància de la recollida selectiva, una de les darreres actuacions ha estat la renovació de la imatge dels contenidors d'envasos i de paper-cartró del municipi. En aquest sentit, uns vinils permetran identificar millor ambdós contenidors amb l'objectiu de clarificar a on s'ha de dipositar cada residu.

Cal recordar la importància de dipositar cada residu en el contenidor que li pertoca, aconseguint-ne així el seu reciclatge i, per tant, la reutilització del material del qual estigui fet, reduint l'explotació de les matèries primeres, el consum d'energia i l'emissió de gasos contaminants.

Fins al 2015, al Masnou s'han recollit selectivament al voltant del 30% dels residus que s'hi produeixen, molt lluny de la mitjana del Maresme, que se situa al voltant del 41%. El  nou sistema de recollida preveu una millora d´ aquestes xifres i, amb la voluntat de conscienciar a la població sobre la importància de separar bé a casa els diferents residus que es generen, properament s'editarà una fullet informatiu.

Paral·lelament a aquestes accions, també es vol eradicar una problemàtica existent a zones puntuals del municipi: l'abandonament sistemàtic d'escombraries a les portes d'alguns dels domicilis per tal que l'escombriaire les reculli. Aquesta pràctica contribueix a donar una mala imatge dels carrers on es porta a terme i, per aquest motiu, els veïns de les zones afectades per la problemàtica rebran una carta als seu domicilis en què es recorda que les escombraries han de dipositar-se exclusivament als contenidors autoritzats i que l'abandonament de residus fora dels llocs habilitats es pot arribar a sancionar segons consta a les ordenances municipals i a la normativa de residus vigent.


 

Municipis: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

El nou servei de l'Ajuntament de Mataró s’engega el proper diumenge 30 d’octubre a totes les urbanitzacions ubicades fora del nucli urbà. Els veïns i veïnes hauran de deixar els diferents residus correctament separats a la porta del seu habitatge segons el calendari i horaris establerts.

Notícia

 L'objectiu és aconseguir reduir la quantitat de rebuig generada, reforçar el recordatori de la separació de residus i millorar la visibilitat de la recollida selectiva de cara a la ciutadania.

Article

La participació real de la ciutadania en el nou model de recollida se situa actualment en el 60 % respecte el total d’habitatges i petits negocis de la zona.

Butlletí