La Fundació Miquel Agustí vol recuperar les varietats agrícoles tradicionals catalanes

Sostenible.cat

26/01/2011 - 00:00
El projecte "Recuperació, a través de l'ús, de l'agrobiodiversitat en els espais de la Xarxa Natura 2000 de Catalunya", que du a terme la Fundació Miquel Agustí -entitat vinculada a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) i l'Ajuntament de Sabadell-, té l'objectiu de conservar la biodiversitat i fomentar una activitat agrícola respectuosa amb el medi ambient. En aquest sentit, preveu la recollida, la catalogació i la recuperació de certes varietats agrícoles tradicionals catalanes.
Les varietats tradicionals són una peça clau de la biodiversitat del país i formen part del patrimoni agrícola i cultural, però estan desapareixent pel retrocés de l'activitat agrària dels darrers anys i la substitució d'aquestes varietats per cultivars moderns. Per això s'ha posat en marxa el projecte de recuperació de la Fundació Miquel Agustí, que es realitzarà al llarg de 2011.

La iniciativa compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad, adscrita al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, i amb la participació de Francesc Casañas, director científic de la Fundació Miquel Agustí i professor del Departament d'Enginyeria Agroalimentària i Biotecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), i de Joan Casals, investigador encarregat del projecte i doctorand al mateix departament.

En el transcurs del projecte es recopilarà informació oral, mitjançant visites als agricultors, i escrita, a través de bibliografia, sobre la història i usos de les varietats tradicionals cultivades, referent tant al seu passat com a la seva actualitat. L'àmbit territorial d'estudi seran les més d'un milió d'hectàrees de la Xarxa Natura 2000, prioritzant els espais on l'agricultura tingui una gran importància a nivell biològic, és a dir, que sigui essencial per mantenir l'ecosistema de la zona. Referent a les varietats, el projecte se centrarà en aquelles en què el sector agrícola tingui interès en especialitzar-se, en les que encara no hagin participat en cap procés de recuperació i en aquelles que s'han perdut o estan en vies de desaparició.

Un cop identificades aquelles varietats tradicionals de més interès pel seu elevat valor gastronòmic o cultural, se'n recolliran les llavors, que seran emmagatzemades en bancs de germoplasma per tal de conservar-les en bones condicions. Està previst que aquest projecte doni pas, al 2012, a assajos i estudis per tal de posar les varietats a disposició dels productors.

També s'estudiaran 15 varietats de tomàquet
Paral·lelament, la Fundació Miquel Agustí farà enguany un assaig amb 15 varietats de tomàquet antigament molt valorades a Catalunya (entre les quals el Tres Caires, el Mamella, el Montserrat Ple o el Pera Gegant). Dels materials que es plantin se'n farà anàlisi sensorial, mitjançant tasts, i química, per estudiar-ne les propietats nutritives i organolèptiques, alhora que es revisarà el comportament agronòmic a fi de promoure el seu cultiu.

El projecte "Recuperació, a través de l'ús, de l'agrobiodiversitat en els espais de la Xarxa Natura 2000 de Catalunya" ha d'ajudar a recuperar les varietats tradicionals, com a font de valor afegit per dinamitzar les explotacions agràries, i a preservar la biodiversitat i mantenir el territori.

Amb aquesta finalitat va ser creada la Fundació Miquel Agustí l'any 2007, entitat vinculada a la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Ajuntament de Sabadell i formada per investigadors procedents de diverses disciplines (Genètica, Agronomia, Química i Anàlisi Sensorial). Alguns dels projectes portats a terme per la Fundació són la recuperació de la mongeta del Ganxet, el fesol de Santa Pau, el tomàquet de Montserrat i de Penjar o el calçot de Valls.

Relacionats

Notícia

La Comissió Europea va adoptar aquest 22 de juny diverses propostes capdavanteres que tenen per objectiu restaurar els ecosistemes del continent i recuperar la natura i la biodiversitat, de les terres agrícoles als mars, els boscos i els entorns urbans. A més, la CE també proposa reduir l’ús i els riscos dels plaguicides químics en un 50% el 2030 com a molt tard. Unes propostes fermes per continuar en el camí del Pacte Verd Europeu per millorar la resiliència i la seguretat del subministrament d’aliments a la UE i al món.

Notícia

S’ha desbrossat la cobertura arbustiva de 5 zones diferents, a més de dur a terme un seguit d’actuacions per recuperar la població de Conill de bosc.

Acte
16/12/2022 - 10:00
Districte Administratiu de la Generalitat de Catalunya (Carrer del Foc, 57), Barcelona

Butlletí