Ecogranic, un paviment per aturar el canvi climatic

28/03/2011 - 00:00
Què sóc? Un paviment que absorbeix gasos contaminants. Ho fa transformant els òxids nitrosos (N2O) en productes innocus gràcies a un potent catalitzador incorporat en la seva cara superficial. Aquest catalitzador fa possible el fenomen de la fotocatàlisi (similar a la fotosíntesi de les plantes). Amb la presència de llum, tant natural com solar, i amb una humitat relativa determinada; fa possible la descomposició d'aquests gasos contaminants en altres productes no nocius. Aquesta capacitat de fotocatàlisi és il·limitada en el temps, és a dir, funciona al llarg de tot el cicle de vida del paviment. A més, aquest paviment incorpora materials procedents del reciclatge de residus industrials i de la construcció

Els òxids nitrosos (N2O) constitueixen uns potents gasos d'efecte hivernacle (juntament amb el CO2 i el CH4). Per tant, Ecogranic, en reduir la seva concentració, disminueix la concentració de gasos d'efecte hivernacle i mitiga el canvi climàtic, un fenomen d'escala global.

En quina fase sóc més sostenible? Per què?

Extracció de materials: Ja que redueix el consum de recursos naturals en fer servir residus de la construcció i la indústria.

Ús: Al llarg de la seva vida útil aquest paviment redueix la contaminació atmosfèrica del seu entorn. Segons el prestigiós laboratori holandès de la Universitat de Twente (segons norma ISO) i els estudis de camp realitzats en diverses obres executades, s'ha demostrat l'eficàcia descontaminant d'aquest producte en un 56%, pel que fa a la degradació dels òxids nitrosos. A més, aquest paviment repel·leix la brutícia, de manera que manté les seves característiques estètiques al llarg del temps.

Aquest producte fa més d'un any i mig que es comercialitza (ja s'ha fet servir en més de 100 obres) i ha estat certificat per Applus+ com el primer paviment capaç de degradar òxids nitrosos. Per a més informació, podeu consultar els seus catàlegs i publicacions, on també es pot visualitzar el següent vídeo.

En definitiva, aquest producte suposa alhora una solució industrial i ambiental, ja que dóna resposta al mercat en el qual s'inscriu, minimitzant a més l'impacte ambiental associat, no només a la seva fase de producció sinó també al llarg del seu ús.

Però... Tot i que la pàgina web de l'empresa PVT dóna molta informació sobre aquest nou paviment, no acaba de quedar clar quina és la seva composició final. Sembla que no és 100% fabricat amb productes reciclats, sinó només en part. Aquesta informació és interessant per valorar el producte a nivell global. Per altra banda, i per informar del cicle de vida de tot el producte, estaria bé saber d'on procedeixen aquests residus industrials (són locals o s'importen?), com es manufacturen, quina és la seva durabilitat i manteniment... Tots aquests aspectes també són important per valorar el balanç ambiental d'un producte, en aquest cas de l'Ecogranic.

D'altra banda, tot i que resulta molt interessant per actuar contra l'escalfament global, cal destacar que la problemàtica més importants de les ciutats són les partícules en suspensió i altres tipus d'òxids de nitrogen, concretament el NO2 (diòxid de nitrogen). Ambdós són contaminants amb un efecte directe sobre la salut de les persones. I en aquest cas, l'Ecogranic no actua.

Més enllà d'això, aquest paviment resulta un pas vers nous productes industrials, totalment competitius, que han estat pensats per alguna cosa més que la seva funció de base: cobrir el sòl. Només cal tenir en compte la gran quantitat de sòl pavimentat de les nostres ciutats. Si tota aquesta superfície fos capaç d'absorbir contaminants, les nostres ciutats serien espais més saludables... Segons informació del fabricant, si es cobrís un camp de futbol sencer amb Ecogranic es podria evitar la contaminació que generen més de 4.000 vehicles al llarg d'un any. Tot i que se suposa que aquesta dada només es refereix als òxids nitrosos, mentre que els cotxes n'emeten d'altres contaminants.

Ecogranic suposa un avenç en el camí de la indústria vers solucions funcionals i sostenibles. Comencem, però, per reduir el nombre de cotxes que emeten els corresponents òxids nitrosos i les partícules en suspensió. I, en paral·lel, pavimentem les nostres ciutats amb opcions sostenibles i pensades de manera global. L'Ecogranic n'és un exemple... tot i que entre paviment i paviment, també cal fomentar espais de terra amb arbres, els quals n'exerceixen un paper clau en la millora de la qualitat ambiental de les nostres ciutats. Tot suma!

 

Relacionats

Article
El documental "Something in the air" examina l’element més essencial per a la nostra supervivència, mostrant què hi ha a l’aire que respirem, els efectes que té sobre el nostre cos i com les noves tecnologies i un públic motivat canvien l’equació per millorar.
Article

L'AMB habilita una xarxa de refugis climàtics a l'Àrea Metropolitana de Barcelona. La Xarxa metropolitana de refugis climàtics (XMRC) agrupa els equipaments municipals i els espais públics que poden proporcionar condicions de confort tèrmic en episodis de temperatures extremes.

Opinió

Les ciutats són l’escenari del repte social, ambiental i econòmic que suposa la mobilitat sostenible. És el moment d’aplicar noves fórmules com l’ús compartit de vehicles, el foment de la bicicleta, els desplaçaments a peu o models urbanístics com les superilles; i també de promoure eixos verds i transports col·lectius electrificats.

Butlletí