Aigua

Notícia

Segons un estudi sobre l'aplicació de les Ordenances municipals d'estalvi d'aigua, realitzat per la Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat i per l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental de la UAB, 50 municipis catalans havien aprovat una ordenança per a l'estalvi d'aigua seguint els models de Sant Cugat del Vallès o bé de l'Ordenança Tipus de la Diputació de Barcelona.

Notícia
L'informe del Programa de la qualitat ecològica dels rius 2010 confirma que es manté el 60% de punts estudiats amb una qualitat de l'aigua bona o molt bona (índex IBMWP). També és una dada destacable que els punts qualificats com a dolents o pèssims han disminuït respecte l'any 2009; s'ha passat d'un 21% a un 14%, amb tan sols un 1% de qualitat pèssima en el 2010.
Notícia
Les dades recollides pel satèl·lit SMOS de l'ESA (European Space Agency) mostren les conseqüències d'una primavera excepcionalment seca a Europa occidental. A més de destacar el marcat contrast, aquestes dades són de gran utilitat en aplicacions agrícoles i hidrològiques.
Entrevista

Damià Barceló és director de l'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) i vicedirector de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA) del CSIC, on es realitzen diversos estudis sobre la presència dels compostos perfluorats (PFC) a l'aigua i els aliments. Es tracta de substàncies químiques molt habituals al nostre voltant i amb efectes sobre la salut, però que a hores d'ara no compten amb una regulació específica a l'estat espanyol.

Notícia
L'ús de residus industrials com poden ser el serradures, l'escorça dels arbres i la closca d'ou poden absorbir la contaminació d'aigües i sòls, conclou un treball que es presenta aquests dies a la Universitat de Vigo.