Castellar del Vallès enllesteix tres intervencions ambientals al voltant del riu Ripoll

Font: Ajuntament de Castellar del Vallès
11/01/2011 - 00:00

El 2010 ha finalitzat amb tres actuacions ambientals que l'Ajuntament de Castellar del Vallès ha portat a terme en els últims mesos als entorns del Pont Nou, el Pont Vell i la zona d'horta municipal del Boà.

Així, d'una banda, han finalitzat els treballs de recuperació de la vegetació de ribera en el tram del riu Ripoll situat a l'entorn del Pont Nou que van començar a finals del passat mes d'octubre amb unes feines prèvies de desbrossada de la zona.

Els objectius d'aquest projecte han estat l'eliminació d'un gran tram de canyar, la potenciació de la vegetació natural present a la zona (esbarzer i canyís), la millora morfològica de l'àrea, ampliant i diversificant la llera i, finalment, la plantació bàsicament d'herbàcies i arbustives de la zona. La canya s'ha eliminat majoritàriament retirant i triturant el rizoma (tija subterrània), fora de la zona.

La zona ha estat objecte de cinc tipus d'actuacions: de gestió de la vegetació autòctona i al·lòctona, d'adequació morfològica del terreny, d'estabilització i recobriment de talussos, de tècniques mixtes o combinades de consolidament, i actuacions prèvies de revegetació. A més, el passat 14 de novembre, una cinquantena de persones van participar de la jornada de plantació de vegetació de ribera que va organitzar l'Ajuntament de la vila amb l'objectiu de reproduir l'hàbitat fluvial propi de les riberes, amb espècies que s'adapten d'una manera òptima a les condicions biogeogràfiques de la zona, a més de combatre espècies invasores com la canya americana.

Per completar aquests treballs, properament s'instal·larà a la zona un rètol informatiu sobre les actuacions que s'han dut a terme, per tal de donar-les a conèixer a la ciutadania.

Cal assenyalar, a més, que l'empresa Naturalea Conservació, encarregada de realitzar l'actuació, durà a terme els propers dos anys un pla de seguiment per tal de garantir l'èxit del projecte, tal com requereix l'Agència Catalana de l'Aigua.

Els treballs, que han estat finançats a tres bandes per l'Agència Catalana de l'Aigua, el Consorci per a la Defensa de la conca del Besòs i l'Ajuntament de Castellar, han tingut un cost de 50.000 euros.

Les actuacions al Pont Vell i a la zona d'horta municipal del Boà, finançades a través del FEOSL, han tingut un cost de 82.000 euros
Les obres de rehabilitació del camí del Pont Vell del riu Ripoll, que han consistit principalment en la restauració del mur de contenció que es va esllavissar arran de les fortes pluges de l'octubre de 2005, també han finalitzat.

Els aiguats van provocar que l'estructura del mur cedís i el material esllavissat es diposités a l'interior de la sèquia Monar, un canal de reg de gran interès patrimonial que ja era a la xarxa hidràulica construïda al llarg dels segles per fer arribar l'aigua a les hortes, els molins i les fàbriques.

Inicialment, es va procedir al sanejament del talús i a la restauració del mur de 5 m d'alçada i 40 cm de gruix de pedra calcària. Posteriorment, es va dur a terme la neteja del material esllavissat de l'interior de la sèquia i s'ha col·locat la tanca de fusta que hi havia al camí en un principi.

El camí del Pont Vell, un itinerari molt freqüentat que passa pel Pont Vell, restaurat l'any 2002, té uns dos metres d'amplada i està situat a la riba esquerra del Ripoll. Neix a la carretera de Terrassa C-1415, al costat del Pont Nou, i enllaça el final del nucli urbà amb diverses zones d'horta.

En aquesta ocasió, ha estat la mateixa empresa Naturalea Conservació qui ha dut a terme els treballs, valorats en 51.000 euros i finançats a través del Fons Estatal per a l'Ocupació i laSostenibilitat Local (FEOSL).

La zona d'horta del Boà ha estat objecte d'una actuació de conservació i millora paisatgística
També s'ha finançat a través del FEOSL 2010 l'actuació de conservació i millora paisatgística que s'ha realitzat a la zona d'horta municipal del Boà, situada al marge dret del riu Ripoll. L'àrea d'intervenció té una superfície aproximada d'1,5 hectàrees, i ocupa pràcticament la totalitat de la terrassa inferior del marge intern del meandre, a l'entorn del qual transcorre el camí del riu, creat pels sis municipis riberencs del Ripoll.

Els treballs han consistit en l'eliminació de les tanques entre horts i en la col·locació d'un tancament perimetral únic que disposa de dues portes d'accés. El projecte ha inclòs també l'eliminació de dues parcel·les d'horta situades en zona inundable, així com la retirada de barraques, tanques i altres residus acumulats a la zona.

Pel que fa a la zona exterior de la tanca, i dins l'àrea de propietat municipal, s'ha creat un àrea d'aparcament per als vehicles dels hortolans, després de condicionar el terreny. A més, s'han instal·lat dues pilones i un cadenat en el camí d'accés, i també un rètol indicatiu de la zona.

L'empresa Centre de Jardineria L'Heura S.L.L. ha estat l'encarregada de realitzar l'actuació, que ha suposat una inversió de 31.000 euros.

 

Relacionats

Article

L’objectiu és evitar molèsties veïnals i reduir el soroll a la via pública.

Article

S’han col·locat cinc càmeres de videovigilància en diferents ubicacions del municipi que es posen en funcionament aquesta setmana, amb l’objectiu de continuar lluitant contra les conductes incíviques.

Article

El projecte permetrà produir més de 2 GWh anualment, reduir més de 528 tones de CO2 i estalviar 340.000 euros a l’any

Butlletí