Granollers disposa del Pla d'actuació local per a la reducció de la contaminació atmosfèrica

Redacció
23/11/2011 - 00:00
Amb el suport de l'Oficina Tècnica d'Avaluació i Gestió Ambiental de la Diputació de Barcelona s'ha elaborat el Pla d'actuació local per a la reducció de la contaminació atmosfèrica a Granollers. El Pla revisa tota la informació disponible sobre les emissions, anàlisi de contaminants i els nivells de qualitat de l'aire local, i recull un seguit d'actuacions a impulsar que ajudin a reduir les emissions locals.

En l'elaboració del document també s'han analitzat altres informes de planificació estratègica local, com el Pla de Mobilitat Urbana, l'Agenda 21Local o el Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i s'han incorporat, amb l'objectiu d'interrelacionar aquestes eines, les accions relacionades amb la qualitat de l'aire.

Tanmateix s'ha contemplat les actuacions i directrius proposades pel Pla d'Actuació per a la Millora de la Qualitat de l'Aire 2011-2015 del Departament de Territori i Sostenibilitat la Generalitat de Catalunya i el "Plan de Mejora de la Calidad del Aire" del Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí, ambdós aprovats recentment.

Els principals focus emissors de contaminació atmosfèrica a la ciutat de Granollers corresponen, com en la majoria de municipis, a la indústria i el trànsit. Però, de les dades disponibles per estimar l'inventari d'emissions en el municipi, s'ha comprovat amb aquest estudi, que no hi ha actualment fonts prou aproximades. Per això, entre les actuacions de l'administració local a impulsar es proposa la recollida d'informació i l'elaboració d'indicadors de seguiment.

El Pla d'actuació local proposa un total de 45 accions, estructurades en quatre línies estratègiques: El foment de vehicles amb baixes emissions (7 accions), Foment del transport públic i la mobilitat sostenible (11 accions), Mesures municipals, que són actuacions a aplicar en l'administració local i els serveis (16 accions), i Comunicació, sensibilització, informació i formació (11 accions).

Una de les iniciatives per fomentar els vehicles amb baixes emissions és fer mesuraments en dos punts de la xarxa viària amb un sistema automàtic que avaluarà les emissions dels cotxes de forma instantània al seu pas, sense necessitat que els conductors aturin o canviïn la seva forma de conducció. Aquests mesuraments, que es realitzen amb el suport de la Direcció General de Qualitat Ambiental del Departament de Territori i Sostenibilitat, es faran el mes de desembre, són informatius, i lliures de conseqüències disciplinàries o penalitzadores pels cotxes més contaminants.

Relacionats

Article
Inscripcions obertes

Les inscripcions ja estan obertes a l'esdeveniment de referència del sector acústic a nivell de Catalunya, que tindrà lloc el 25 i 26 d'abril del 2022 al Teatre auditori de Granollers.

Article

A finals de 2019, l’Associació d’Empresaris i Propietaris dels Polígons Industrials Jordi Camp i Congost (AEP Camp Congost) i l'àrea de promoció econòmica de l'Ajuntament de Granollers van posar en marxa una deixalleria industrial, orientada a la millora de la gestió de residus valoritzables de paper/cartró, plàstic, ferralla i fusta.

Notícia

L'Ajuntament de Granollers organitza diverses activitats per avançar en una nova cultura energètica. Accions per promoure l'estalvi energètic per lluitar contra la pobresa energètica i l'emergència climàtica, i també per conèixer energies renovables com la biomassa.

Butlletí