Presentat el Pla supramunicipal d'acció per a la millora de la qualitat de l'aire del Vallès Oriental

29/11/2016 - 13:42

12 municipis del Vallès Oriental disposen d'un Pla d'acció per a la millora de la qualitat de l'aire que inclou diverses mesures, la majoria destinades a reduir la intensitat del trànsit i les emissions dels vehicles.

Dotze municipis del Vallès Oriental: Canovelles, Les Franqueses del Vallès, Granollers, La Llagosta, Lliçà de Vall, Martorelles, Mollet del Vallès, Montmeló, Montornès del Vallès, Parets del Vallès, La Roca del Vallès, Sant Fost de Campsentelles, malgrat no ser d’obligada redacció, han manifestat una preocupació amb la problemàtica ambiental derivada de la contaminació atmosfèrica.

El Pla, redactat per l'Agència d'Ecologia Urbana per encàrrec de la Diputació de Barcelona, respon a la preocupació expressada per aquests municipis, fa dos anys, quan van demanar al Consell Comarcal del Vallès Oriental la redacció d'aquest document. Però el pla i la taula intermunicipal que s'ha creat està obert a noves incorporacions de municipis que formen la Zona de Qualitat de l'Aire 2 Vallès-Baix Llobregat.

Aquest pla es va presentar en una jornada sobre polítiques per reduir la contaminació atmosfèrica celebrada a Granollers el passat 7 de novembre. La Diputació Barcelona, a proposta d'aquests 12 municipis, ha fet el treball tècnic en coordinació amb el Departament de Territori i Sostenibilitat i el Consell Comarcal.

A banda de la diagnosi, el pla consta d'un grapat d'actuacions perquè cada municipi desenvolupi les que consideri més convenients i ajudi, així, a restablir la qualitat de l'aire referent  als contaminants de diòxid de nitrogen (NO2), procedents principalment del trànsit i dels motors dièsel, i les partícules en suspensió a l'atmosfera inferiors a 10 micres (PM10), lligades al trànsit , calefaccions i indústries.

Aquest treball analitza la qualitat de l’aire dels diferents municipis, mitjançant un inventari d’emissions per a les diferents fonts i la recopilació de les dades de qualitat de l’aire dels punts de medició i de campanyes realitzades en l’àmbit d’estudi i presenta un pla d’acció per a restablir la qualitat de l’aire. 

Els darrers anys, els punts de medició situats als municipis de Mollet del Vallès i Granollers són els que han enregistrat valors de concentració de contaminants més elevats; en alguns casos per sobre del valor legislat per a la protecció de la salut humana. 

L’inventari d’emissions mostra que el sector del trànsit interurbà és que el que més contribueix a les emissions de l’àmbit d’estudi (74,8% de NOx i 58,0% de PM10), el trànsit urbà emet el 13,8% i 15,1 %. Tenint en compte els termes municipals, el municipi de Mollet del Vallès és el que més contribueix a les emissions totals amb un 24,1% i un 24,1% de les emissions totals de NOx i PM10 respectivament. Les vies d’alta capacitat circulatòria AP-7 i C-17 són les principals fonts d’emissió de la zona. 

De les mesures que preveu el pla:

- 40 van destinades a reduir la intensitat del trànsit i les emissions dels vehicles

- 17 a fomentar l'ús racional del vehicle privat

- 12 a potenciar, incentivar i impulsar el transport públic urbà i interurbà

- 7 a afavorir el traspàs cap a modes de transports no motoritzats (a peu o amb bicicleta)

- 4 a reduir les emissions derivades de la distribució urbana de mercaderies

- 5 a reduir les emissions dels serveis municipals; 9 a reduir les emissions industrials , d'obra i altres fonts fixes

- 6 a fomentar la divulgació, sensibilització i participació ciutadana i

- 7 a fer seguiment de la qualitat de l'aire i de la reducció de les emissions en episodis de contaminació.

El pla també vol contrastar científicament la hipòtesi de que tots els municipis objecte d'estudi al Vallès Oriental estant afectats per la mateixa massa d'aire subjecta a condicions d'estancament i acumulació de contaminants, sobretot en els mesos d'hivern, així com reforçar la coordinació dels municipis a través d'una taula intermunicipal de la qual n'ha sorgit una comissió permanent, política i tècnica integrada per cinc municipis, el Consell Comarcal, la Diputació i la Generalitat.

Aquesta comissió treballarà per fer el seguiment del pla i elaborar un protocol d'actuació conjunta en cas que hi hagi algun episodi d'alta contaminació atmosfèrica (informació, reducció de velocitat, mesures en l'obra pública i en el manteniment de carrers, foment del transport públic...). També es farà un seguiment de les emissions de l'àmbit d'actuació, es coordinaran campanyes de mesuraments i es millorarà el sistema de vigilància, predicció i informació de la qualitat de l'aire.

D'altra banda, en la jornada també es van presentar els resultats dels mesuraments fets l'estiu passat  pel Centre Superior d'Investigacions Científiques (CISC) a Parets, la Llagosta, Lliçà d'Amunt, les Franqueses, Montornès, Mollet, Granollers i Montmeló amb dosímetres instal·lats en el mobiliari urbà a que confirmen el trànsit com a principal focus de contaminació a la comarca, amb nivells elevats sobre tot a l'entorn de la conjunció de l'AP-7, la C-17 i la C-33. Aquests mesuraments es tornaran a repetir al mes de gener, quan les condicions de dispersió de les partícules són més adverses.


 

Etiquetes: 
Categories: 

Relacionats

Notícia

La Declaració de Mollet fa una crida a que totes les ciutats del món implementin la velocitat màxima de 30 km/h, en base “a l’evidència existent” de la menor afectació en les lesions en un impacte a menys velocitat. Es tracta del text de consideracions i compromisos de les ponències i les taules rodones del III Congreso Internacional para Profesionales de la Seguridad y la Educación Vial, que la ciutat ha acollit aquest novembre. Experts que han participat al certamen han assegurat que Mollet és un model a seguir en la reducció de l’accidentalitat i l’educació viària.

Article

L’Ajuntament de Mollet del Vallès ha presentat el MolletBici, un mòdul d’aparcament per a bicicletes tancat, públic i gratuït amb capacitat per a 20 bicicletes situat al costat de l’estació de Renfe de Mollet – Sant Fost. L’aparcament, que estarà operatiu tots els dies de l’any i estarà vinculat als horaris de Rodalies, es tracta d’un espai tancat al qual només s’hi podrà accedir identificant-se mitjançant una APP i disposarà d’una càmera de videovigilància per garantir la seguretat. El servei és una aposta més per fomentar la intermodalitat entre la bicicleta i el tren i així facilitar i potenciar els trajectes sostenibles.

Notícia
L'Ajuntament respón a l'estudi d'ISGlobal que situa Mollet entre les ciutats europees amb més morts prematures per contaminació
Foto: Rafael Ferran

Foto: Rafael Ferran

Als darrers anys, els molletans i les molletanes respirem un aire millor, gràcies a la disminució dels contaminants presents a la ciutat, com recull l’Índex Català de Qualitat de l’Aire. Fa anys que l’Ajuntament de Mollet del Vallès treballa per a posar fre a la contaminació atmosfèrica procedent de les activitats domèstiques, industrials i del trànsit tant urbà com interurbà, principals fonts de contaminació del municipi i que exigeix a la Generalitat de Catalunya que implementi mesures que són de la seva competència per millorar la qualitat de l’aire a Mollet i arreu.

Butlletí