Menjadores per a ocells als parcs

Font: AMB.cat

07/12/2017 - 09:43

L'AMB ha instal·lat 29 menjadores per a ocells a diferents parcs, una actuació que forma part del Pla de Millora de la Biodiversitat en aquests espais metropolitans. Les menjadores van ser construïdes pels participants de les activitats de les jugatecambientals del parc de la Solana, Joan Oliver i Can Zam amb la col·laboració dels educadors ambientals de l'Associació Bosc de Llum.

L'objectiu de la instal·lació de les menjadores és facilitar la supervivència dels ocells al llarg dels mesos d'hivern. Durant aquest període l'aliment és més escàs, es redueix el nombre d'insectes i invertebrats i la majoria de les plantes no tenen ni fruits, ni llavors. El menjar també incrementa la presència d'ocells a la zona i permet la seva observació de manera més pròxima. 

En funció de l'hàbitat, la localització precisa, el tipus de menjadora i d'aliment s'atrauen unes espècies o unes altres. Per exemple, les llavors atrauen els ocells granívors, mentre que els cacauets i avellanes els insectívors. Les espècies que més s'aprofiten d'aquests dispensadors de menjar són les mallerengues (carbonera, blava, emplomallada i cuallarga), els pardals (comú i xarrec), els tallarols (capnegre i de casquet), el pit-roig i la cotxa fumada.

A finals d'hivern, quan tornen a aparèixer insectes i brots tendres al arbres, es realitza la retirada de les menjadores. És important fer-ho, ja que no és convenient que la fauna s'acostumi a aquests punts de menjar.

Conscient dels beneficis de la presència d'ocells als parcs, l'AMB també promou la col·locació de caixes niu. Actualment n'hi ha prop de 300 repartides per tota la xarxa, la majoria construïdes i instal·lades en diverses activitats adreçades a públic familiar i escolar. 


 

Categories: 

Relacionats

Article

Aquesta tècnica de gestió sostenible s’ha estès enguany a diversos parcs i jardins de la ciutat després d’un parell d’anys de proves pilot. A més, Vic és des d’aquest 2018, una ciutat lliure d’herbicides

Article

Molllet del Vallès compta amb més de 13.500 arbres. En aquest vídeo es presenten les espècies més característiques del arbrat de la vila alhora que se'n destaquen les seves qualitats ambientals.

Article

Barcelona ha rebut, concretament, dos guardons en la primera edició dels Premis de Bones Pràctiques Locals per la Biodiversitat que atorga aquesta xarxa, un pel Pla del Verd i la Biodiversitat i un altre per la gestió naturalitzada dels estanys de la ciutat.

Butlletí