Recursos

El tradicional calendari del delta del Llobregat dedica l’any 2018 als fruits i llavors del delta. El calendari té com a objectius desvetllar l’interès públic sobre la importància dels valors naturals del delta i estimular-ne la valoració social i conservació, tot llegant-nos una col·lecció d’imatges excel·lents que demostren que el delta continua sent una font inesgotable de bellesa, propera i accessible.

ENERINTOOL tracta de reduir barreres entre els promotors de projectes d'energia i els seus possibles finançadors. Mitjançant l'ús de l'eina es facilita la connexió entre agents i s'ofereix assessorament en les solucions tècniques i de finançament per a projectes d'energia sostenible. Es tracta d'una eina en línia, dirigida tant a promotors com a inversors, amb un disseny intuïtiu i de fàcil maneig. 

Mapa interactiu creat per l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya que recull els que considera els cent cims més emblemàtics de Catalunya, en funció de la seva significació geogràfica, el relleu en el món de l'excursionisme i la seva notorietat cultural, històrica i emotiva. 

Els conductors que no han rebut l'adhesiu ambiental del vehicle a casa podran adquirir-ne un en una quinzena d'oficines de Correus de la ciutat de Barcelona. Tot i que la Direcció General de Trànsit ho havia anunciat pel dia 28, finalment serà a partir del dijous 30 de novembre. Per comprar-lo caldrà dur la fitxa tècnica del vehicle, un document identificatiu i pagar cinc euros.

Nou mapa de l’inventari de les instal·lacions fotovoltaiques dels ajuntaments, tant d’autoconsum com de venda, segons les antigues disposicions legals. Es podrà consultar a partir d’ara, en la  web d’informació SITMUN de l’Oficina de Canvi Climàtic de la Diputació de Barcelona.