Recursos

 

Nius és una iniciativa de ciència ciutadana destinada al seguiment de la nidificació dels ocells. El seu principal objectiu és obtenir informació sobre on, quan i com crien els ocells; és a dir, sobre la localització dels seus nius, la seva fenologia de cria i la seva biologia reproductora. Donat que la reproducció dels ocells és molt sensible a les pertorbacions de l’hàbitat i als efectes del canvi climàtic, Nius està especialment dissenyat per conèixer com responen els nostres ocells a aquests i altres factors de canvi al llarg del temps.

La Guia ha estat elaborada per la Xarxa de Custòdia del Territori. Consta d’un primer capítol on es facilita informació bàsica sobre el canvi climàtic i els seus principals impactes en la biodiversitat a les zones més vulnerables: regió mediterrània i regió muntanyosa, i segons els principals àmbits dels espais de custòdia, agrícoles, espais forestals, riberes i aiguamolls i espais marins i litorals. A partir d’aquesta informació i d’un benchmarking d’accions es desenvolupen 14 fitxes d’acció susceptibles de ser aplicades en projectes de custòdia.

Els usuaris de Catchy Data accediran a estimacions sobre els resultats de recuperar els estocs pesquers i pescar de manera sostenible a cada país de la UE: quant podrien augmentar les captures de les principals espècies comercials, quants llocs de treball podrien crear-se, potencials beneficis nets, guanys per als sectors relacionats, etc.

En qualsevol empresa es porta gestió de magatzem, de vendes, d'administració, etc. S'aconsegueix amb això tenir controlades les diferents facetes i poder prendre decisions de forma encertada. Per què no fer una gestió també del consum energètic? En aquest taller proposat per la Fàbrica del Sòl t'ajudaran a descobrir si tens la tarifa més reduïda per les teves necessitats, com fer un ús eficient de determinats aparells i els aspectes a tenir en compte per a fer un diagnòstic i una gestió energètica adequada del teu negoci.

A mesura que el món s'escalfa a causa del canvi climàtic induït per l'home, la majoria de nosaltres podem esperar veure més dies quan les temperatures arriben a 32 graus Celsius (90 graus Fahrenheit) o més.