El MARM presenta el Pla Nacional de Millora de la Qualitat de l'Aire

Redacció
16/06/2011 - 00:00

La Llei 34/2007 habilita el Govern d'Espanya a elaborar plans nacionals de millora de la qualitat de l'aire i el Reial Decret 102/2011 desenvolupa els continguts d'aquests plans. En aquest sentit, el Ministeri de Medi Ambient, i Medi Rural i Marí (MARM) acaba de presentar el Pla Nacional de Millora de la qualitat de l'aire que, amb una sèrie de mesures proposades, pretén reduir les emissions en una sèrie de sectors per aconseguir el compliment dels valors límit de PM10 i NO2 per a totes les zones en 2015 i mantenir o millorar els nivells en la resta i reduir les emissions dels precursors d'ozó.

El Pla està sotmès a tràmit d'informació pública des del 15 de juny al 30 de juny de 2011 ambdós inclosos, i poden ser remesos a la direcció buzon-sgcamai@marm.es els comentaris i suggeriments oportuns.

Per accedir al Pla:

Relacionats

Article

«Carregueu-vos d’energia i decidiu el futur del vostre territori» així s’anomena el procés participatiu per als PAESC a comarques gironines

Article

L’Ajuntament de Mollet del Vallès ha creat un nou portal web interactiu amb informació i recursos sobre el medi ambient de la ciutat. Està format per les àrees temàtiques de la biodiversitat i els espais verds, l’energia, la gestió de residus, l’aigua, la promoció ambiental i la mobilitat i la qualitat de l’aire.

Article

Des del 2019 Barcelona té un equip de professionals experts a treballar i millorar la resilencia urbana per preparar la ciutat i prevenir o, en cas que sigui inevitable, minimitzar l’impacte de situacions excepcionals d’emergència.

Butlletí